‹ Tilbage

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

Kommuneplantillæg nr. 30 udarbejdes for at give mulighed for at opføre bebyggelse i en højde på op til 30 meter på matr.nr. 1an og 1al Gesager, Hedensted.

Planområdet er i dag beliggende i et erhvervsområde og forbliver erhvervsområde. Planlægningen sker på baggrund af et ønske om at opføre et nyt erhvervsbyggeri med en bygningsdel til tørreområde på ca. 400 m2, som behøver en højde på 30 meter. Området er i nuværende kommuneplan omfattet af ramme nr. 5.E.12, som fastsætter at bebyggelse inden for området maksimalt må opføres i en højde på 15 meter.

Området er omfattet af lokalplan 180 – Erhvervsområde nord for Gesagervej. Lokalplanen vil fortsat være gældende.

Se forslag til kommuneplantillæg her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Camilla Brink Harck på telefon 79755638 eller på email: planogudvikling@Hedensted.dk