‹ Tilbage

forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra bygherre om at anvende området til udstykning af boligparceller af forskellig karakter - herunder storparceller. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Hedensted Kommune ser hertil et potentiale i lokalplanområdet som bindeled mellem Aale by, Rask Skov, Uldum Kær og Gudenåen. Med nærværende lokalplan vil nye rekreative forbindelser muliggøres, og understøtte større rekreative oplevelsesture, til fods, til hest, på cykel og/eller i kano.
I naturskønne omgivelser, vil området hertil åbne muligheder for at lystfiske i Gudenåen, besøge det historiske Bjørneknoglefund, betragte heste/kvæg, samt løfte oplevelsesmulighederne for besøgende på Aale telt-/kanoplads.

Lokalplanen bidrager til naturplejen og betragtning af dyreliv, ved at give mulighed for at grundejerne i 2 af lokalplanens 5 delområder kan holde heste/køer. De pågældende to delområder udgør en stor del af lokalplanens naturområder, og sikres mod bebyggelse ved bl.a. at fastholde dem i landzone.

Se forslag til lokalplan 1133 her

Se kommuneplantillæg 14 her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ricco Gylden Jensen på telefon 79755664 eller på email: planogudvikling@Hedensted.dk