‹ Tilbage

Forslag til lokalplan 1140

Hedensted Kommune ønsker at skabe mulighed for, at et område på Rugmarken i den sydlige del af Hedensted kan benyttes til etablering af en døgninstitution, nærmere bestemt et demensplejehjem. Plejehjemmet består af ca. 67 plejeboliger med fællesarealer, et dagcenter, parkeringsareal, udendørs opholdsarealer samt forsinkelsesbassin til regnvand.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hedensted på kanten mellem by og åbent land. Området består af dele af matriklerne nr. 12a og 12dh, begge Hedensted By, Hedensted, og udgør et areal på ca. 3,6 ha, der i dag henligger som eng og mark. Generelt falder terrænet fra syd mod nord samt fra øst og vest mod midten af lokalplanområdet.

Se forslag til lokalplanen her

Ved spørgsmål til lokalplan kontakt Plan og udvikling på planogudvikling@hedensted.dk