‹ Tilbage

Endelig vedtagelse af lokalplan 1138 for et erhvervsområde ved JYSK i Uldum

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om, at udvide det eksisterende lagerområde omfattende JYSK A/S Centrallager i Uldum.

Lokalplanen giver mulighed for at inddrage arealet nord for det eksisterende lagerområde op mod Haurumvej, og anvende det til erhvervsformål, herunder lager og oplag. Lokalplanens muligheder er i overensstemmelse med rammerne i den nuværende Kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af en vold mellem det nye lagerområde og nabobebyggelsen mod vest. Dette skal medvirke til at mindske eventuelle gener fra erhvervsområdet mod de nærliggende boliger.

Herudover udlægger lokalplanen et grønt areal, som skal kunne anvendes til regnvandsbassin.

En mindre del af det aktuelle lokalplanområde, er i dag omfattet af Lokalplan nr. 95, som regulerer det eksisterende lagerområde for JYSK. Den del af Lokalplan nr. 95, som er omfattet af denne lokalplan, vil blive aflyst.

Se lokalplanen her