‹ Tilbage

Offentlig bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Åstrupvej 23A, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om at nedrive bygning nr. 4 af ejendommen beliggende Åstrupvej 23A, 7130 Juelsminde.

Ejer oplyser at bygningens teglmur mod gården vil bevares i fuld højde med vinduer og døre. Sammenbygningen, der blottes ved en nedrivning, vil lukkes som trægavl. Denne vil opføres med bygningsudtryk tilsvarende bygning 3. Fundament og gulv, for bygning nr. 4, vil også fjernes.

Bygning nr. 4 er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2017 for Hedensted Kommune.

Dette medfører, at bygningen er omfattet af § 17 i Lov om Bygningsfredning og bevaring af Bygninger og Bymiljøer. Bygningen må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har besluttet, om der skal nedlægges forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14.

I henhold til § 18 i Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal kommunen foretage en offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremlæggelse af indsigelser. På baggrund af høringen skal Hedensted Kommune afgøre, om man vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Sagen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes desuden til orientering hos Glud Museum og ejer.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal sendes til:
Hedensted Kommune, By og Landskab, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted,
eller via e-mail: byoglandskab@Hedensted.dk senest den 19. juni 2019.

I emnefeltet skal du skrive "Sagsnr. 01.10.00-P19-1-19, bekendtgørelse af nedrivning Åstrupvej 23A”.