‹ Tilbage

Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet har truffet afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Juelsminde Havn og Snaptun Havn imødekommes delvist. 

Juelsminde Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer samt på det ansøgte strandareal øst for campingpladsen, da der her er fornødne landskabelige sammenhænge mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
87pm, 87ic, 102, 87ne, 87c og 87qr samt del af matr.nr. 87rb og 97a Klakring By, Klakring

Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer ved Ny Marina og Sandbjerg Marina, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer:
87ra, 87pv, 87 id, 87ih, 87hy, 87ht, 87hu, 87hk, 87l, 87pc, 87pb, 87pa, 87oæ, 87oø, 87ov, 87cz og 87dg Klakring By, Klakring

Snaptun Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer, da der her er den fornødne landskabelige sammenhæng mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
44a, 45, 7000g og 46 samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer mellem lystbådehavnen og jollehavnen, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme og sommerhuse. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer:
14ab, 14g, 11o, 11u, 11c, 11e, 11b, 11al, 19h og 11bv samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Du kan læse mere om kystdirektoratets afgørelse her.