‹ Tilbage

Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåen

Hedensted Kommune har givet tilladelse til langtursudlejning på Gudenåen til Tørring Kanoudlejning og Kanofart.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 12 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016
om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer
fra Tørring til Randers (sejladsbekendtgørelsen), jf. Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den
28. september 2016 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Se tilladelsen

Klagefristen udløber den 6. Februar 2017