‹ Tilbage

Omlæggelse af privat fællesvej

Efter anmodning påtænker Hedensted Kommune at træffe beslutning om tilladelse til omlægning af privat fællesvej beliggende på Østrupvej 5 og 7, 7130 Juelsminde.

Omlægningen vil ske i henhold til privatvejlovens §§ 12, samt 71-78.
Kommunen har fastsat en 4-ugers frist for at fremkomme med bemærkninger til sagen, og disse kan fremsendes pr. e-mail til vejdrift@hedensted.dk. Fristen herfor er den 19. januar 2017.