Job i kommunen

Hedensted Kommune har ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper og med meget forskelligt kompetenceniveau, spændende fra ansatte med en lang videregående uddannelse til ansatte med en kort eller slet ingen uddannelse.
Billedet viser forskellige jobfunktioner i kommunen

En stor del af kommunens opgaver er rammesat ved lovgivning. Vi har defineret vores opgaver som fire kerneopgaver. Udgangspunktet for kerneopgaverne er den forandring eller bevægelse, det enkelte menneske skal opleve. 

  • Vækst, Teknik & Fællesskab - at man som borger både kan bidrage til og deltage i fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv, og andre borgere, har et godt liv.

  • Beskæftigelse - at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, som gør, at man kan klare sig selv økonomisk.

  • Læring – Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker

  • Social Omsorg - at det enkelte menneske får den rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Vi har en flad organisation med fokus på fælles kultur og helhedsopfattelse, hvor dialogen, ansvarligheden og samarbejdet mellem borgere/virksomheder, politikere og medarbejdere sættes i centrum. Organisationsstrukturen består af fem kerneområder - på baggrund af de fire kerneopgaver og det, at holde en stor organisation kørende.

Vi har fokus på resultater og trivsel hos medarbejderne. I 2019 vurderede 85% af medarbejderne, at Hedensted Kommune, alt taget i betragtning, er et godt sted at arbejde. 

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn