Sygeplejerske til sundhedskonsulentstilling

Om jobbet

Er du sygeplejerske med kendskab til hjerterehabilitering, og vil du være med til at styrke indsatsen overfor borgere der lider af kroniske smerter og/eller cancerdiagnoser i Hedensted Kommune, så er du måske vores nye kollega!

Der er tale om en fast stilling på 35 timer ugentligt. Du tilrettelægger selv din arbejdstid, og det skal påregnes, at du indimellem vil skulle arbejde i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer.

Det daglige arbejdssted er Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning – med mulige funktioner i vores sundhedssatellitter. Stillingen er til besættelse snarest muligt, dog senest 1. august 2023.

Center for Sundhed, Frivillighed & Forebyggelse søger en sygeplejekollega, der har relevante kompetencer og lyst til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme gennem borgersamtaler, undervisning, rådgivning og vejledning. Fokus for alle vores tiltag er at styrke den enkeltes handlekompetencer, håndtering af hverdagslivet, oplevelse af meningsfuldhed og tro på egne evner.

Rådgivningen og vejledningen tilbydes individuelt eller i grupper. Herudover består opgaven i planlægning og koordinering, evaluering og videreudvikling af nuværende tilbud med fokus på høj faglig kvalitet.

Du vil, sammen med en anden sygeplejerske, skulle varetage og fordele opgaverne omkring borgere med cancer, kroniske smerter, hjerterehabilitering, KOL, type 2-diabetes, osteoporose og førstehjælp. Desuden foregår arbejdet i tæt samarbejde med højt specialiserede, tværfaglige teams. Vi har stort fokus på brobygning og samarbejde med civilsamfund.

Din profil

Vi forventer/lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring fra smerteklinik eller onkologisk afdeling eller med efteruddannelse inden for forebyggelse og sundhedsfremme/rehabilitering.
 • Har erfaring fra individuelle samtaler i at støtte borgere til at bibeholde – eller tage magten over hverdagslivet tilbage, med afsæt i den enkelte borgers ressourcer.
 • Har viden om og erfaring med borgere med kronisk sygdom.
 • Har kompetencer og erfaring med sundhedspædagogik i undervisning/gruppeforløb.
 • Har en anerkendende og åben tilgang.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Har indsigt og erfaring med tværfagligt samarbejde.     
 • Er god til at arbejde systematisk og evidensbaseret.
 • Kan arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og teambaseret.
 • Er udviklingsorienteret.
 • Har flair for IT, gerne kendskab til CURA.
 • Er en god kollega, har humor og er en teamplayer.

Derfor skal du vælge os

Til gengæld kan vi tilbyde:

 • Engagerede og kompetente kollegaer, der sætter faglighed og udvikling højt.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling.
 • Gode muligheder for at præge det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Hedensted Kommune.

Du vil blive en del af et Sundhedshus bestående af 56 specialister og sundhedskonsulenter med forskellige fagligheder og med tværgående funktioner i hele kommunen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifitations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt:

Mangler du information om jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 14. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes den 19. juni 2023

Om os

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling.

Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne, vi gør det ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det er vi helt med på.

I Hedensted Kommune arbejder vi i høj grad ud fra borgerperspektivet, hvor kerneopgaven for Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Derfor arbejder vi ud fra fem pejlemærker med borgerens oplevelser i centrum, du får pejlemærkerne her https://www.hedensted.dk/media/5075670/pejlemaerker_a4.pdf

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn