Skal du være vores nye familiekonsulent?

Om jobbet

Vi har en ledig stilling og omlægger samtidig nogle ressourcer, - derfor søger vi to kollegaer med en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende, der har lyst til at indgå i et dygtigt team af familiekonsulenter.

Begge er faste stillinger på 37 t ugentligt.

Familiecentret, som du vil blive en del af, er en forebyggende dagforanstaltning for familier med børn fra 0-18 år med særlige behov for støtte. Familiecentret er en del af området Læring og organiseret under Børn og Familier. Vi arbejder for at gøre forældrene i stand til at tage vare på deres børn og indsatsen tilrettelægger vi altid ud fra den enkelte families behov. Lovområdet er Servicelovens § 11.3 samt § 52 stk. 3, nr. 2 og 3 og du vil komme til at arbejde efter handleplaner udarbejdet af socialrådgivere i myndighedsområdet.

Familiecentret består af 17 medarbejdere: Familiekonsulenter, psykolog, leder og administrativ medarbejder. Vi er engagerede medarbejdere, der brænder for at udvikle og forbedre behandlingsindsatsen for de visiterede børn og forældre. 

Jobbet indeholder meget varierende arbejdsopgaver og kræver stor selvstændighed. Det er til tider et følelsesmæssigt krævende job, hvor du får menneskelige udfordringer i et miljø, der ofte har et højt tempo. Derfor vil du også opleve en arbejdsplads, hvor vi løbende tilbyder ekstern supervision, sparring og stor ledelsesmæssig støtte og opbakning. Vi er samtidig en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til grin i hverdagen. Du bliver en del af en arbejdsplads, der tilbyder stor fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse. Vi er under kontinuerlig faglig udvikling, og har særligt fokus på tværfagligt samarbejde, internt som eksternt samt systematik i indsatsen.

Du kommer til at arbejde i en kommune, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine kompetencer i det faglige arbejde, hvor alle bidrager til en fælles kultur.

Din profil

  • En person med erfaring fra arbejde med familier med særlige behov.
  • En person, der er psykisk robust.
  • En person, der kan arbejde selvstændigt efter den opgave, der bliver stillet via handleplanen.
  • En person, der er fleksibel – også i forhold til arbejdstilrettelæggelse.
  • En person, der kan arbejde med netværk – både biologisk og professionelt og se værdien heraf.
  • En person, der har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt.
  • En person, der både har flair for at arbejde med praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet og kan tage støttende samtaler, når der er behov for det.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Tiltrædelse snarest muligt. Den fysiske placering er på Familiecentret, Vestergade 5D, 8723 Løsning.

Vi vil indhente straffe- og børneattest.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til sekretær Lone Hansen, tlf. 7975 5369 eller mail lone.hansen@hedensted.dk.

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til leder Brian Vilsgaard tlf. 4010 4799 eller familiekonsulent Charlotte Enevoldsen, tlf. 2023 5297.

Mangler du information om jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her

Ansøgning

Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Om os

Børn og Familier er en del af området Læring, som har fået en ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej.

På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde. Vi har fokus på systematikken i sagsbehandlingen og har implementeret en ny praksis på både myndigheds- og leverandør området. Og sammen sætter vi nu lys på reformen Børnene Først.

Hedensted Kommune har i 2020 fået en ny Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og når børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivslen. Børn og Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn