Mad- og måltidskoordinator til ældreområdet (barselsvikariat)

Om jobbet

Er du optaget af betydningen af rammerne for det gode måltid for den ældre borger og for at udvikle ernæringsområdet? Mestrer du det tværfaglige samarbejde og har gode formidlingsevner til forskellige målgrupper? Så er det måske netop dig, vi mangler i vores Ernæringsteam.

 

Arbejdsområdet

Stillingen er på 32 timer/uge og ønskes besat senest 1. september 2023 eller efter aftale. Du bliver tilknyttet Center for Mad & Måltider, der er en del af Social Omsorg. Du får base sammen med leder af Center for Mad & Måltider og Ernæringsteamet. Vi arbejder efter Hedensted Kommunes værdier og Pejlemærker med en rehabiliterende tilgang til borgeren med henblik på, at borgeren på egen hånd kan mestre sin hverdag bedst muligt og derved opnå øget livskvalitet. Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. det kostfaglige personale, plejepersonale, sygeplejesker og ergoterapeuter.

 

Dine primære arbejdsopgaver

 • Optimering og understøttelse af arbejdet med det gode måltid på kommunens plejehjem
 • Gennem dialog med og vejledning af borgere, medarbejdere og ledere afdække behov, udfordringer og muligheder i måltidssituationerne, hvorefter skræddersyede løsninger og tiltag igangsættes og implementeres
 • Bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem pleje- og kostfagligt personale bl.a. gennem måltidsgruppemøder
 • Understøttelse af arbejdet med måltidsværter
 • Undervisning/opkvalificering af fagpersonale, bl.a. kostfagligt personale, plejepersonale og sygeplejersker
 • Deltagelse i dysfagi-arbejdsgruppe
 • Udarbejdelse, revidering og implementering af kvalitetsstandarder, instrukser, ernæringsindsatser og vejledningsmaterialer på ernæringsområdet
 • Opstarte arbejdet omkring fælles menuplaner, herunder planlægning, strukturering og beregninger
 • Understøtte lederen af Center for Mad & Måltider med ad hoc opgaver, herunder bl.a. administrative opgaver
 • Deltagelse i relevante netværksgrupper, herunder ”Netværk for kommunale kostkonsulenter” og ”Ernæringsklyngen for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg”

Din profil

 • Du er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller har anden relevant ernæringsfaglig baggrund
 • Du besidder høj faglighed, reflekterer over egen praksis og arbejder ud fra nyeste og gældende anbefalinger og viden
 • Du arbejder hverdagsrehabiliterende og med en borgerinddragende tilgang
 • Du har gode samarbejdsevner, nyder at arbejde tværfagligt, har gode kommunikationsevner, hvor du formår at formidle på et tilgængeligt og tilpasset niveau for målgruppen
 • Du har en empatisk, motiverende og anerkendende tilgang og vægter relationsarbejde højt
 • Du er udadvendt, tænker kreativt i opgaveløsningen og er nysgerrig i forhold til udvikling af egne og Center for Mad & Måltiders opgaver og tilbud
 • Du er fleksibel og trives med at arbejde selvstændigt og selvtilrettelæggende
 • Det er en fordel, at du har erfaring med arbejdet med det gode måltid samt dysfagi
 • Du har undervisnings- og formidlingserfaring og evner at facilitere et møde og træffe beslutninger

 

Derfor skal du vælge os

Du bliver en del af et udviklingsorienteret og fagligt stærkt Ernæringsteam bestående af to kliniske diætister med ansvar for ernæringsindsatser på kommunens plejehjem og dig som mad- og måltidskoordinator. I Ernæringsteamet arbejder vi struktureret og koordinerende, og gennem sparring løfter vi hinanden. Vi vægter godt kollegaskab højt og værdsætter et tæt samarbejde.

 

I Center for Mad & Måltider får du:

 • Engagerede kollegaer med en uformel omgangstone
 • Fleksibilitet i arbejdstid og –opgaver
 • Afvekslende og spændende opgaver, hvorigennem du vil opnå både faglig og personlig udvikling
 • Indflydelse på ernæringsdagsordenen
 • En veltilrettelagt introduktion og Ernæringsteamet som mentorer

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat senest d. 1. september 2023 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen og jobprofilen, er du velkommen til at kontakte mad- og måltidskoordinator Malene Nielsen på tlf. 40467253 / malene.nielsen@hedensted.dk eller klinisk diætist Camilla W. Højholdt på tlf. 23667623 / Camilla.W.Hojholdt@Hedensted.dk

Mangler du information om jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her 

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist d. 6. juni 2023 via lind på Hedensted Kommunes hjemmeside

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 14. juni 2023.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Om os

Center for Mad & Måltider er en tværgående organisation under Social Omsorg bestående af ca. 110 medarbejdere og dækker følgende:

 • 2 produktionskøkkener der tilbereder hhv. kølemad og varm mad til hjemmeboende borgere
 • 10 køkkenenheder, der dagligt tilbereder mad til borgerne på kommunens 10 plejehjem – heraf 8 efter leve-bo princippet
 • Cafedrift på 5 plejehjem og daghjem på 4 plejehjem
 • Leder af Center for Mad og Måltider
 • Kostfaglige medarbejdere
 • Administrativ medarbejder
 • Ernæringsteamet: to kliniske diætister og en mad- og måltidskoordinator
 • Chauffører

 

Center for Mad & Måltider har eget tværgående MED-system og arbejdsmiljøgruppe. Vi lægger stor vægt på faglig udvikling, sparring og samarbejde på tværs af organisationen.

Din base vil være på Kirkedalsvej 49 i Rårup, hvor du deler kontor med diætisterne i Ernæringsteamet. Her har du din egen faste kontorplads med rum til forberedelse og planlægning, og hvorfra du i egen bil kører ud. Der vil også være dage, hvor din arbejdsplads vil være på et eller flere plejehjem, og hvor du ikke nødvendigvis kommer på kontoret.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn