Vandløbsmedarbejderen, med strategisk tæft og ønske om at indgå i en unik organisation

Om jobbet

Vi søger en erfaren vandløbsmedarbejder, der har lyst og mod på at indgå i et projektteam, i arbejdet med at revidere Hedensted Kommunes spildevandsplan og klimatilpasningsplanlægning. Stillingen er klar til at blive besat pr. 1. september 2023.

Du bliver tredje kollega i Team Sektorplan, som ligger i Planafdelingen. Team Sektorplan primære opgave de kommende år, er at gennemføre en revision af spildevandsplanen, levere høringssvar vedr. vandhåndtering i nye lokalplanområder samt opdatere klimatilpasningsplanlægningen i Hedensted Kommune. Alt sammen noget der skal bidrage til den forsatte vækst i Hedensted Kommune.

Du vil indgå i det daglige arbejde med vandhåndtering og klimatilpasning i forhold til planområdet.

Efter afslutning af arbejdet med at opdatere spildevandsplanlægningen vil du overgå til Natur & Miljø, hvor du sammen med resten af vandløbs- og naturmedarbejderne vil indgå i arbejdet med planlægning, myndighedsarbejde og konkrete projekter på vandløbsområdet. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med projekter og projektledelse i relation til Statens vandområdeplanlægning, herunder styring af rådgivere og entreprenører, vandløbshydraulik og vandhåndtering i forbindelse med udviklingsprojekter og faglige redegørelse på vandløbsområdet.

Alt efter din viden og interesser er der også mulighed for at arbejde med sejlads på Gudenåen under Gudenåkomitéen samt som teknikker for sejladsgruppen. På sigt kan du også komme til at indgå i samarbejdet omkring udledningstilladelser på regn- og spildevandsområdet.

Du kommer til at arbejde i et fællesskab, hvor du og dine kollegaer løser mange forskellige opgaver sammen. Derfor er det vigtigt, at du trives med at arbejde i fællesskaber og er klar på at tage fra sammen med dine kollegaer.

Vi arbejder i Hedensted Kommune med vores organisering på vandløbsområdet. Vores ambition er, at vi kan få alle interesser til at spille sammen i helheder på en smidig måde. Konkret har vi samlet en vandhåndteringsgruppe, hvor myndighed, planlægning, projekter og naturfolk er samlet. Du vil komme til at indgå i denne gruppe på kort og på lang sigt som et centralt medlem – og har mulighed for at sætte dit præg og bidrage til, at vi får gjort godt for både natur og mennesker på vandløbsområdet.

Din profil

Vi ønsker os af dig, at du:

 • Ved noget om vandløbsområdet og vil noget med spildevandplanlægning
 • Erfaring inden for vandløbslovgivningen
 • Har en relevant uddannelse eller baggrund inden for fagområdet
 • Går til arbejdet med nysgerrighed, initiativlyst og godt humør
 • Er serviceminded og god til at kommunikere
 • Kan skabe struktur i dit arbejde
 • Er god til at bevare overblikket, og trives med en afvekslende hverdag
 • Trives med at arbejde i fællesskaber
 • Kan trække af på egne og fællesskabets vegne

Derfor skal du vælge os

Du vil blive en del af Plan, i kraft af en udlånsordning. Plan er den centrale planlægningsmotor på kerneområdet Vækst, Teknik & Fællesskab. Vores opgaver er at arbejde med at fremme væksten i kommunen bredt set, herunder erhvervsfremme, planlægning, det traditionelle tekniske område samt kultur og fritidsområdet.

I Plan vil du blive en af 12 kollegaer, der med direkte reference til chefen for Plan & Stab arbejder bredt med planlægning fra lokalplaner over sektorplaner, almennyttige boliger og kommuneplan til planstrategi. Vi er en del af den centrale vækstmotor, og er konstant i tæt dialog med resten af forvaltningen om alt fra konkrete myndighedsafgørelser til de helt store udviklingsopgaver i kommunen.

Vi tilbyder dig:

 • En alsidig og spændende hverdag.
 • Et fællesskab, hvor vi tager ansvar for egne opgaver og ikke lader opgaverne falde mellem stole
 • Samarbejde, engagement og faglighed
 • En organisation under udvikling, hvor du har mulighed for at sætte dit præg og være i tæt samarbejde med dine kollegaer
 • Mulighed for at tage livtag med den nødvendige udvikling af vandløbsområdet, klimatilpasning og spildevandsplanlægning
 • En arbejdsplads, hvor humor og energi er vigtigt og værdsættes

Hedensted Kommune er en værdibaseret organisation, hvor der gives stor frihed til den enkelte medarbejder, og hvor der dermed også er tillid til, at ansvaret forvaltes bedst muligt. Herudover er kommunen kendetegnet ved en decentral og flad struktur, hvor der er kort fra tanke til handling.

Kommunen har 47.000 indbyggere og 31 lokalområder, der giver grobund for et bemærkelsesværdigt engagement. Hedensted har gang på gang inspireret andre kommuner med nye former for dialog, samspil og ansvarsdeling mellem borgere, erhvervsdrivende, ansatte og politikere. Fællesskab og handlekraft udgør således kernen i det gode liv i Hedenstederne.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune på https://www.hedensted.dk/om-kommunen/organisation

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn. Arbejdstiden er 37 timer om ugen med flekstid.

Du vil blive ansat i Vækst, Teknik og Fællesskab, under Klima, Miljø og Byg, men vil de første år af din ansættelse have reference til chefen for Plan og Stab.

Arbejdsstedet er Administrationshuset Tørring, Stationsparken 1, 7160 Tørring. Der er mulighed for hjemmearbejde i det omfang, det understøtter opgaveløsningen.

Hvis du vil vide mere

Har du brug for at vide mere om os og om stillingen, kan du kontakte chef for Plan & Stab Mikkel Lindskov Petersen på +45 23 24 31 47 eller Miriam H. Holsegård-Garm på +45 21 24 86 54.

Mangler du information om jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her

Ansøgning

Hvis du gerne vil være en del af Plan, så skriv en ansøgning med CV og relevante bilag og fortæl os hvorfor du søger jobbet.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21. juni 2023 med henblik på ansættelsesstart senest 1. september 2023.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn