Leder til Nederbylund Plejehjem Hedensted Kommune

Om jobbet

Har du et varmt hjerte for borgere, en lyttende lederstil, og modet til at tage beslutninger? Er du samtidig vedholdende, og kan du omstille dig i en hverdag med forandringer? Så er det dig, vi søger.

Vi søger en empatisk leder til Nederbylund Plejehjem med fokus på og evner for implementering i praksis.

Er du vores nye leder skal du, først og fremmest, understøtte medarbejdernes trivsel og på den måde være med til at sikre et vedvarende kvalitets- og kompetenceløft på Nederbylund Plejehjem.

Gennem din egen adfærd skal du være med til at skabe en kultur hvor værdighed og hjertevarme går hånd i hånd med trivsel og faglighed, og hvor beboere, pårørende og medarbejdere føler sig set, hørt og forstået.

Du skal kunne sætte retningen, så Nederbylund Plejehjem forbliver et lokalforankret og imødekommende plejehjem, hvor der fortsat er fokus på inddragelse af beboerne og tilpassede aktiviteter, der sætter krydderi på livet hos den enkelte beboer. Samtidig er du klar til at imødegå udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Generelt om stillingen

Dine vigtigste opgaver som vores nye leder vil være at sikre den daglige ledelse. Og gennem følgeskab understøtte den fortsatte udvikling af den gode trivsel blandt dygtige og engagerede medarbejdere gennem faglig stolthed og et godt arbejdsmiljø. Derudover skal du naturligvis kunne tage ansvaret for et godt samarbejde med borgere, pårørende og de ansatte, samt sikre et godt tværfagligt samarbejde omkring borgerne. 

Derudover er det afgørende, at du:

 • Tager ansvar og gør en faglig forskel. Og at du, på en konstruktiv og positiv måde, bidrager til at værne om det gode liv for beboerne og deres pårørende
 • Er ansvarlig for personaleledelsen og økonomien for plejehjemmet
 • Kan fortsætte udviklingen af det gode samarbejde med frivillige og andre interessenter
 • Tager ansvar for nye tiltag, herunder også kompetenceudvikling i dit område i tæt samarbejde med de øvrige ledere i Senior
 • Sammen med de andre ledere er med til at sikre et godt samarbejde med de forskellige grupper/funktioner, som har til huse på Nederbylund Plejehjem

Din profil

Det allervigtigste for os er, at du er en tydelig leder, der tør at tage ansvar og træffe beslutninger, når det er nødvendigt. Dit fokus er på borgernes og medarbejdernes trivsel og udvikling, og du er empatisk og har en lyttende og tillidsvækkende tilgang. Du har en anerkendende og nysgerrig tilgang både i forhold til organisationen og til samarbejdsparter i øvrigt. Og det er også vigtigt, at du har evnen til konstruktivt at tage den svære samtale, når det er nødvendigt.

Desuden er det vigtigt, at du:

 • Har en sundhedsfaglig, mellemlang uddannelse - gerne suppleret med lederuddannelse på diplomniveau. Og relevant ledelseserfaring - gerne fra en lignende stilling i den kommunale sektor
 • Er engageret i både den daglige drift og udviklingsopgaven, og evner at implementere, evaluere og fastholde disse
 • Du er god til at skabe relationer og virker tillidsskabende i samarbejdet, da opgaverne ofte har mange interessenter – både internt og eksternt
 • Du står sikkert i din faglighed og håndterer komplekse situationer med ro og stort overblik. Ligesom at du med din faglighed, dit engagement og dine personlige kompetencer både skaber rammerne for en god arbejdsplads, med trivsel og arbejdsmiljø som en vigtig prioritet, og resultater til gavn og glæde for beboerne på Nederbylund.
 • Du har en ledelsesstil, som understøtter Kerneopgaven for Social omsorg, Pejlemærkerne

Derfor skal du vælge os

Som vores nye leder på Nederbylund Plejehjem kan vi tilbyde dig:

 • Et udfordrende, meget selvstændigt og afvekslende lederjob i Hedensted Kommune med vægt på udvikling, velfærd og udmøntning af værdig ældrepleje.
 • En meget kompetent, stabil og meget engageret personalegruppe.
 • Et veldrevet plejecenter i økonomisk balance
 • Mulighed for at bygge videre på det veletablerede samarbejde med pårørende og frivillige
 • En erfaren lederkollega som mentor

En velfungerende ledergruppe med stor erfaring, hvor der kan hentes støtte og inspiration

Nederbylund Plejehjem er et hyggeligt plejecenter med plads til 30 beboere. Der er 22 almindelige plejeboliger og 8 boliger i et skærmet demensafsnit. Plejehjemmet ligger i et lokalsamfund med tætte relationer til byens øvrige borgere. Der er til plejehjemmet tilknyttet Åbne Aktiviteter, hvor der er mulighed for borgere udefra af komme og spise og deltage i aktiviteter. Samtidig er der mange frivillige og brugere i huset, som er med til at skabe liv.

Nederbylund har en teamleder og en planlægger, der er med til at sikre faglig udvikling nær praksis, vagtplanlægning, daglig disponering mv.  Der er centersygeplejersker tilknyttet samt en administrativ medarbejder, der hjælper med bl.a. budget og regnskab.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Chefen for Senior Plejehjem Rikke Slot te Pas, mobil 20478637 eller på mail rikke.tepas@hedensted.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 6. februar 2022.

Første samtale vil finde sted 9. februar 2022. Anden samtale vil afholdes 23. februar 2022.

I perioden mellem første og anden samtale vil udvalgte kandidater blive bedt om at tage en profilanalyse.

Om os

Social Omsorg

Social Omsorg dækker Voksenhandicap, Velfærdsrådgivningen, Sundhed, Rehab og pleje samt Senior Plejehjem. Vi er ca. 1200 ansatte, inkl. hele ledergruppen på 32 ledere.

I Senior Plejehjem er der 6 plejehjemsledere, samt en leder for Mad og Måltider, som refererer til funktionslederen for området.  Vi vægter det tætte dialogbaserede samarbejde på tværs af gruppen, men der er også plads til individuelle forskelle på plejehjemmene. Vi mødes i gruppen hver uge, hvor vi gennemgår drift og udvikling samt har faglige drøftelser.

Kerneopgaven i Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Der arbejdes med kerneopgaven gennem 5 pejlemærker:

 • Respekt for borgeren
 • Se, hør og forstå borgeren og hinanden
 • Tro på borgerens potentiale
 • Faglig og nærværende ledelse tæt på praksis
 • Sammenhængende og koordinerede borgerforløb

Plejehjemmene er et samlet funktionsområde, Senior Plejehjem. Der er 9 plejehjem i Hedensted Kommune. Byrådet har endvidere, i forbindelse med budgetlægningen for år 2020, besluttet, at der over de næste år skal arbejdes med nye plejehjem i Juelsminde og Løsning.

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne, vi gør det via dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen. Og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det er vi helt med på.

https://www.hedensted.dk/media/5075670/pejlemaerker_a4.pdf

Mødeforum

Som leder deltager du i Lederforum Hedensted Kommune, hele ledergruppen Social Omsorg og ledergruppen Senior Plejehjem.

Du referer i dit daglige arbejde til Chefen for Senior Plejehjem.

Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark. Kommunens udvikling bygger på de særlige muligheder, som de enkelte lokalsamfund har. I Hedensted Kommune er borgerne derfor tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service.

 

 

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn