Lærere til Centerafdelingen på Stjernevejskolen

Om jobbet

Brænder du for jobbet som lærer i en specialafdeling, og kan du bevare overblikket, når tempoet er højt?

Har du erfaring med eller lyst til at arbejde i det specialpædagogisk felt og trives med struktur, forudsigelighed og tydelighed?

Så er det måske dig, vi søger til centerafdelingen på Stjernevejskolen i Hedensted. Her mangler vi uddannede lærere grundet stigende elevtal, samt et barselsvikariat. Lærere, som er engagerede, målrettede og ambitiøse, og som har lyst til at være kollega med en række fagligt dygtige medarbejdere.

Vi tilbyder 2 faste stillinger samt 1 barselsvikariat til besættelse pr. 1. marts 2022.

Vi søger

 • én lærer, der kan undervise i dansk og historie mellemtrin
 • én lærer, der kan undervise i matematik på mellemtrin
 • én lærer, der kan undervise i matematik og biologi i udskoling

Vi skal desuden have dækket følgende fag: tysk og geografi.

Din profil

Vi forventer, at du er:

 • Uddannet lærer
 • En robust og kompetent underviser
 • Ambitiøs på elevernes vegne
 • God til at tænke nye og kreative undervisningsformer, der hvor de traditionelle ikke slår til
 • Positiv, engageret, udviklingsorienteret og parat til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med dit team af lærere og pædagoger samt forældre, så vi bedst sikrer elevernes læring og trivsel. (Vi er oftest to tilstede samtidig i klassen)
 • Har øje for elevernes ressourcer og kan sætte dem i spil
 • Optaget af struktur, tydelighed, forudsigelighed og genkendelighed

Derfor skal du vælge os

 • En udviklingsorienteret skole, hvor vi sammen finder gode muligheder og løsninger.
 • Gode kolleger, faglig sparring samt supervision ved psykolog.
 • En aktiv og udviklingsorienteret skolebestyrelse og god forældreopbakning.
 • Vi kan lide vores arbejde, og vi er stolte af de resultater vi opnår sammen med vores elever.
 • Vi arbejder i teams og med PLF.

Vores vision er ”Læring og trivsel for alle”.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Ansøger, der får tilbudt jobbet, vil blive anmodet om tilladelse til at indhente børneattest.

Hvis du vil vide mere

Vi ser gerne, at du kontakter os. Enten ved opkald, eller ved et besøg på skolen.

Kontakt leder af centerafdelingen Lone Gammelgaard Krag på tlf. 2182 9511 eller mail Lone.krag@hedensted.dk eller Skoleleder Sabina Marquard Madsen på mail Sabina.madsen@hedensted.dk

Ansøgning

For at komme i betragtning skal ansøgning sendes over jobportalen på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist søndag den 23. januar 2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 25. januar 2022.

Om os

Centerafdelingen på Stjernevejskolen er placeret på samme matrikel som almen skolen, men i egne lokaler.

Der er ca. 80 elever i centerafdelingen, og ca. 20 børn i SFO’en.

Eleverne er alle diagnosticerede inde for området ASF, flere af dem med en komorbiditet fx ADHD, ADD eller OCD.

På almen skolen har vi ca. 550 elever i 0.-9. kl. og en SFO med ca. 120 børn. Kommunens idrætstalentklasser for 7.-9. årgang er placeret på Stjernevejskolen.

I vores værdier tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, men anser det for vigtigt, at barnet samtidig indgår i et forpligtende fællesskab. Vi værdsætter, at både tradition og fornyelse vægtes, at åbenhed og dialog fremmes, samt at børnene møder læringsmiljøer, der fremmer læring og sikrer faglighed således, at de bliver parate til uddannelse eller job.

Vi arbejder ud fra, at børns kompetencer inden for det faglige, det personlige og det sociale vægtes lige højt. Vi samarbejder tæt på tværs af fagligheder, og involverer os i hvert enkelt barn, for at hjælpe dem bedst muligt på vej.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn