Er du den nye leder til Hedensted Bofællesskab?

Om jobbet

Er du den nye leder til Hedensted Bofællesskab?

Vi søger en leder pr. 1. marts 2022

 

OM JOBBET

Vil du være vores nye lederkollega i Voksenhandicap i Hedensted Kommune? Vi er en organisation i rivende udvikling og søger en leder til vores 3 bofællesskaber i Hedensted by.

Hedensted Bofællesskab

Hedensted Bofællesskab består af 3 botilbud centralt beliggende i Hedensted by. Lunavej, Rørkærvej og Solhøj. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, og der er i alt 22 pladser i de 3 bofællesskaber og 32 ansatte. Der er pt ikke natdækning. Du læse mere og se en lille film mere på : https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/botilbud


Medarbejderne i Voksenhandicap har i 2019 og 2020 gennemgået et stort kompetenceløft indenfor neuropædagogik og neuropsykologi. Der er derudover etableret et internt undervisningsteam med henblik på at klæde nye medarbejdere og vikarer på, så vi alle har et fælles fagligt grundlag for arbejdet med kerneopgaven.

Derudover fik vi i 2020 nyt dokumentationssystem Cura, som er implementeret på tværs i Social Omsorg. Dokumentationssystemet er bygget op omkring VUM og Fælles faglige begreber.

Økonomisk styres der ud fra en pakkeafregningsmodel. Vi har i 2021 udviklet og forfinet vore måde at styre i og arbejde med økonomi. Det betyder, at der er udviklet gode værktøjer og modeller for ledernes økonomistyring og økonomiopfølgninger.

Ledelsesopgaven vil derfor også i det kommende år bl.a. bestå i at bidrage til implementering og fastholdelse af den nye viden og værktøjer til gavn for borgere og medarbejderne.

Som leder er du ansvarlig for den daglige ledelse og drift af bofællesskaberne. Du refererer til Chefen af Voksenhandicap og vil indgå i ledergruppen i Voksenhandicap som består af 6 ledere, 3 teamledere og Chefen.

Derudover bliver du en del af hele ledergruppen i Social Omsorg, hvor der er 32 ledere.
Din faste arbejdsplads bliver i Hedensted blandt personale og beboerne.

Din profil

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant socialfaglig uddannelse suppleret med relevant lederuddannelse, gerne diplom i ledelse
 • Har ledererfaring inden for det pædagogiske og/eller sundhedsfaglige område.  
 • Kan lede og implementere relevante faglige metoder og tilgange – og er en? faglig spydspids.
 • Skaber retning og viser vej ved, sammen med medarbejderne, at oversætte kerneopgave og pejlemærker til mål, indsatser og opgaver for gruppen og for den enkelte.
 • Møder andre hvor de er og laver ledelse ”tæt på” via klar forventningsafstemning, udvikling, dialog, sparring og feedback både til gruppen og til den enkelte.
 • Evner at skabe følgeskab. 
 • Sikrer kvalitet, evaluering og justering af indsatsen via organisering, planlægning og prioritering.
 • Mestrer sikker økonomistyring.
 • Er kendt for dine gode evner til at samarbejde med mange og for din løsningsorienterede tilgang. 
 • Skaber rammerne for medarbejdertrivsel via det gode arbejdsmiljø – nærvær og dialog.
 • Skaber rammerne for det gode pårørendesamarbejde. 
 • Kan navigere i en politisk styret organisation.
 • Forstår at ledelsesrollen i Social Omsorg udføres, så der udvises et fælles ansvar for alle opgaveløsninger. Du er leder af dine eget bofællesskaber, men du er også ansvarsfuld og aktiv leder i Voksenhandicap og Social Omsorg.

Det betyder, at du skal have lyst til at indgå i et kollegafællesskab med Voksenhandicap og Social Omsorgs øvrige ledere for på den måde at udvikle og styrke hele området.

Derfor skal du vælge os

Vi er engagerede ledere og medarbejdere, der vægter indflydelse og ordentlighed højt. Du får mulighed for, via inddragelse og indflydelse, at bidrage til den fortsatte udvikling i og af Voksenhandicap. Du bliver en del af et positivt og givende fællesskab, hvor ”vi” følelsen er i højsæde.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Karsten Markussen tlf. 29414589 eller leder Klavs Thomsen Hansen tlf. 29162547 eller Chef for Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen tlf. 29336428 mellem 8-9

Ansøgning

Ansøgningsfrist søndag den 6. februar 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt:

1. samtaler mandag den 10. februar 2022

2. samtaler onsdag den 23. februar 2022

Bemærk: inden en evt. 2. samtale, vil du blive bedt om at udfylde en test.

Mangler du informationer omkring jobbet? 
Så fortæl os det ved at klikke her

 

Om os

Voksenhandicap
Målgruppen er borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker 9 botilbud (ABL § 105), Mestringsenheden, Ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag knapt 335 medarbejdere i Voksenhandicap. 

Social Omsorg
Social Omsorg består af Velfærdsrådgivningen, Sundhed Forebyggelse og Træning , Senior, Voksenhandicap og Stab og Udvikling. Vi er ca. 1200 ansatte, inkl. hele ledergruppen med 30 ledere.

Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med at skærpe identiteten om at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra 5 politiske formulerede pejlemærker som du kan se her: https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf


Hedensted Kommune
I Hedensted Kommune tror vi på borgerens potentiale både for deltagelse i lokalsamfundet, men også som aktør i eget liv. Derfor er der defineret nogle klare kerneopgaver for hvert politisk fagudvalg, hvor bevægelsen for borgeren er central.

Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe så borgeren kan klare sig bedst og mest mulig selv. Service er derfor at understøtte borgeren til at kunne mest muligt selv.


Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det er vi helt med på.

 

 

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn