Pædagog til vuggestuen i Rask Mølle Børneunivers - Kort ansøgningsfrist

Om jobbet

Vi søger en uddannet pædagog til Rask Mølle børneunivers fra den 1. marts 2022, gerne før hvis muligt.

Stillingen er i vuggestuen i Søstjernen med et ugentligt timetal mellem 32 – 34 timer.

For os handler kerneopgaven om det HELE barn - om at blive til nogen.

Vi er et dagtilbud, der vægter fagligheden højt, relationsdannelsen mellem børn, forældre og det pædagogiske personale og det gode arbejdsmiljø.

Vi har fokus på at skabe en hverdag for børnene med trivsel, udvikling, leg, læring og dannelse. Dette gør vi gennem vores værdier: Ansvar, dialog og udvikling.

Vi har fokus på barnets første 1000 dage, som er her barnets grundlæggende udvikling starter. Vi har samarbejde med konsulent Tea Thyrre omkring neuropædagogisk udviklingsleg og tilknytning.

Vi tror på, at vi kun gennem samarbejdet med forældrene kan rykke på barnets trivsel, udvikling og læring, og derfor vægter vi samarbejdet med forældrene højt, samt samarbejdet i og med bestyrelsen.

Vi er optaget af at skabe små læringsmiljøer med afsæt i de styrkede læreplaner. Vi vægter at skabe ro og fordybelse for hele børnefællesskabet med øje for det enkelte barn. 

Vi arbejder med afsæt i Hedensted kommunes børne- og unge politik, MLE, læringsledelse og Klar til læring – de syv kompetencer. Se evt. http://klartillaering.dk/ og http://laeringsledelse.dk/ 

Din profil

Du:

 • kan omsætte faglighed til praksis og brænder for arbejdet med de 0 – 6 årige
 • kan arbejde relationelt
 • er omsorgsfuld og nærværende
 • har evnen til at samarbejde med kollegaer og ledelse og bidrager til udvikling og et godt arbejdsmiljø
 • kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene
 • kan skabe en dagligdag ud fra vores værdier i kommunen
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • kan dokumentere og evaluere i det pædagogiske arbejde
 • bidrager med positivitet, energi og nysgerrighed
 • er fleksibel og mødestabil
 • har lysten til udvikling af egen faglighed samt pædagogisk praksis

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • et spændende arbejdsmiljø, hvor fagligheden prioriteres højt
 • faglig sparring
 • et fagligt stærkt dagtilbud
 • samskabelse og involvering af nærmiljøet, herunder samarbejde med skolen, idrætslivet og spejderne blandt andet
 • faglig refleksion, fordybelse og udvikling af praksis i et professionelt læringsfællesskab i hverdagen

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Du kan besøge os på https://raskmolleborneunivers.aula.dk/

Der vil  være rundvisning for kandidater til stillingen tirsdag 18. januar 2022 kl. 17-18 i Søstjernen - ring for tilmelding til rundvisning.

Er der yderligere spørgsmål kan konstitueret leder Rie Nielsen træffes på tlf.  2092 0239.

Ansøgning

Ansøgningsfrist fredag den 21. januar 2022.

Samtalerne finder sted i Søstjernen tirsdag den 25. januar 2022 fra kl. 17.00.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn