Hedensted kommune søger skoleleder til Hornsyld Skole pr. 1. april 2022

Om jobbet

”Vores skoleleder har efter 12 års virke valgt at søge nye ledelsesmæssige udfordringer. Derfor søger vi en ny skoleleder for alle byens børn med blik for at skolens elever, med afsæt i en rigtig god skolehverdag, både skal blive til nogen og blive til noget.”

Kan du udfylde rollen som frontfigur for Hornsyld skole og indgå i et tæt samarbejde med SIM-netværket, byens institutioner, det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger?

Er du optaget af børns læring, trivsel og dannelse – og ser du potentialet i et stærkt tværfagligt kommunalt samarbejde om denne opgave?

Møder du folk i øjenhøjde, og kan du skabe gode resultater gennem involverende dialog?

Kan det begejstre dig at blive involveret i udmøntningen af Hedensted Kommunes nye børne- og ungepolitik samt skolepolitik?

Så ser vi gerne, du læser videre med henblik på at søge den ledige skolelederstilling.

Hornsyld Skole har 122 elever fra 0.-6. kl. samt en SFO med 58 børn. Den samlede personalegruppe udgør ca. 18 personer.  I Hornsyld bor der ca. 1.600 indbyggere og ud over skole/SFO findes også børnehave, Skolen i Midten (7.-9. kl.), dagligvarebutikker, rigt erhvervsliv, idrætscenter og et aktivt forenings- og kulturliv. (Se mere på: hedenstederne.dk/hornsyld.)

Din profil

Vi søger en leder der:

 • har blik for at skabe en attraktiv skole for alle elever - herunder prioritere vigtigheden af stærke fællesskaber i en skolehverdag, hvor eleverne møder en varieret undervisning med deltagelsesmuligheder og rette faglige udfordringer.
 • er nysgerrig og kan tænke ”ud af boksen” i arbejdet med at skabe en optimal skolehverdag for en dejlig børnegruppe præget af diversitet og mangfoldighed.
 • kan samle skolens bestyrelse og medarbejdere om en fælles retning gennem et samarbejde baseret på åbenhed og dialog med mod til at træffe selvstændige beslutninger.
 • prioriterer fagligheden for alle elever i balance med elevernes trivsel og dannelse, således at Hornsyld skole konsolideres som en attraktiv skole.
 • der kan prioritere i forhold til indsatsområder og sætter en ære i at følge op, så opgaverne fuldføres og dermed mærkes af eleverne og ses i skolens hverdag.
 • besidder humor, er nærværende, er en god aktiv lytter og optræder med en uhøjtidelig omgangsform.
 • med afsæt i en naturlig autoritet mestrer tydelig kommunikation i mødet med elever, personale og forældre.
 • er en relationskompetent personaleleder tæt på skolens praksis, der formår at se den enkelte ansattes potentialer, med blik for kompetenceudvikling og som prioriterer betydningen af høj sociale kapital på arbejdspladsen.
 • ser mulighederne i som skoleleder at have undervisningsopgaver.
 • er en ansvarsbevidst holdspiller med styr på bundlinjen – flair for administrative processer og opgaver samt et godt strategisk perspektiv på skolens samlede økonomi.
 • Er læreruddannet med ledererfaring samt relevant ledelsesuddannelse, eller er i gang med at erhverve denne.  
 • Vil fungere som proaktiv medspiller i et samarbejdende skolevæsen i en driftig kommune.

Derfor skal du vælge os

Du bliver leder for en mindre skole: 

 • hvor der er mulighed for at have indflydelse og være med i processen, hvor skole og by ”vokser tættere sammen”.
 • der aktivt søger, og sætter en ære i, at være det naturlige valg for skoledistriktets børn.
 • der har fokus på alle elevers deltagelses- og udviklingsmuligheder med en ambition om at skabe livsduelige mennesker gennem et balanceret fokus på læring, trivsel og dannelse.
 • hvor medarbejderne gennem frihed under ansvar løfter opgaverne med afsæt i et fælles børnesyn – ”Vi er fælles om børnene”.
 • der har en engageret personalegruppe med en god sammensætning i forhold til anciennitet og kompetencer.
 • der indgår i et rigtig godt og velkonsolideret samarbejde gennem SIM-netværket – bl.a. aktuel med et spændende læseudviklingsprojekt som resultat.
 • der indgår i et struktureret og systematisk samarbejde med byens dagtilbud – bl.a. med fokus på gode overgange gennem velkoordinerede brobygningsforløb.
 • der har en engageret skolebestyrelse i gode processer - bl.a. i at gå nye veje med udvidet forældreinddragelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der tilstræbes ansættelse på kontraktvilkår.

Hvis du vil vide mere

Spørgsmål - og gerne aftale om besøg på skolen - kan rettes til:

 • Skoleleder (fra Stenderup Skole), Anders Harfot - tlf. 4156 8119
 • Medarbejderrepræsentant, Rita Filbert – tlf. 4062 9960

Yderligere oplysninger kan findes på www.Hornsyld-skole.dk eller ved henvendelse til

 • Skolebestyrelsesformand, Alex Lassen - tlf. 2076 7211
 • skolechef, Finn Gatten – tlf. 3058 2444

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 2. februar 2022.

Samtaler bliver afholdt den 8. februar 2022 og den 24. februar 2022 – begge dage fra 16.00 og 20.00. Mellem første og anden samtale forventes det, at du deltager i et rekrutteringsforløb med kognitive test og personlighedstest.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn