Dansklærer med inklusionskompetencer - Ja tak

Om jobbet

Stenderup skole søger en lærer med linjefag i dansk, eller med tilsvarende kompetencer. Derudover er der også i nuværende skema Håndværk og Design. Har du arbejdet med, eller har uddannelse inden for inklusion og klasserumsledelse, vil vi se positivt på dette. Desuden har vi et ønske om kompetencer indenfor N/T og tysk.

Stenderup skole arbejder målrettet med læse- og matematikstrategier, da vi har et stort fokus på elevernes læring og faglige progression. En del af den strategi er den tidlige indsats i indskolingen.

Skolens vejledere støtter op om den almindelige undervisning ift. faglig sparring og forløb ude i klasserne.

Skolen er delt i et indskolings team og et mellemtrins team. Begge teams arbejder hver uge med refleksion over egen praksis. Derudover prioriterer skolen meget højt, at der er to voksne tilstede i undervisningen, der hvor det er nødvendigt og ressourcen tillader det.

Stillingen er tidbegrænset og løber frem til sommerferien. Det forventes, at stillingen kan forlænges derefter. Indtil sommerferien indeholder skemaet dansk og HDS i 6. klasse. Efter sommerferien skal den ansatte starte 1. klasse med dansk og andre fag.

Derfor skal du vælge os

Stenderup skole er en lille skole, hvor alle elever er alles elever. Skolen er en populær skole, der bliver tilvalgt af elever uden for vores distrikt.

Elev- og medarbejdertrivslen er høj.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

For yderligere information eller aftale om besøg, kontakt Skoleleder Anders Harfot på tlf. 4156 8119 eller på mail anders.harfot@hedensted.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist er onsdag 19. januar 2022 og ansættelsesstart er snarest derefter.

Om os

Stenderup skole er en landsbyskole med ca. 130 elever. Skolen er en almindelig ualmindelig skole, hvor vi arbejder målrettet på, at inklusion bliver en naturlig del af skolens hverdag. Stenderup skole er en del af et meget stærkt landsbysammenhold. Forældre- samarbejde og kontakt vægtes derfor højt.

Link til en video om skolen: https://www.youtube.com/watch?v=fYJQE5ITvMo 

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn