Pædagog søges til kommunalt specialskoletilbud og SFO på Rask Mølle Skole - fast stilling

Om jobbet

Vil du være en del af et stærkt fagligt og udviklende specialpædagogisk miljø, så har vi lige stillingen for dig. Grundet elevtilgang og udvidelse af vores målgrupper søger vi netop nu en ambitiøs, uddannet pædagog med bred faglig viden og erfaring inden for det specialpædagogiske felt med særlig interesse og flair for de yngste skolebørn til vores kommunale specialtilbud på Rask Mølle Skole.   

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge i vores specialskoletilbud og SFO med tiltrædelse pr. 1. marts 2022.

Din profil

Vi forventer, du er uddannet pædagog med speciale i at arbejde med børn med opmærksomhedsforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer. Derudover vil kendskab til pædagogiske tilgange for børn med ASF og indlæringsvanskeligheder være en fordel.

Vi ser gerne, at du i forvejen kender til arbejdet i skoleverdenen og SFO.

Du skal være fagligt ambitiøs og indstillet på at bidrage aktivt til at bibeholde et professionelt og udviklende specialskole- og SFO tilbud for vores yngste elever fra førskole til 4. klasse. Du skal kunne bidrage med din specialpædagogiske faglighed og formå at bringe denne i spil i både praksis med børnene og i teori ved fælles teamrefleksion. Det er nødvendigt, at du er afklaret med denne rolle, og at du motiveres ved at arbejde med børn, der er særligt udfordret på adfærd, sprog, tålmodighed og relationer, og som er afhængige af tydelig struktur og genkendelighed.

Arbejdet vil konkret bestå i at understøtte den fagfaglige undervisning, forebygge og håndtere konflikter, træne sociale relationer, skabe tillid og generelt sikre en tryg og stabil ramme i løbet af skoledagen og SFO-tiden. Derudover vil pausetilsyn, kreative/praktiske aktiviteter også være en del af opgaverne. Du skal endvidere bidrage til et tæt og opfølgende skole-hjemsamarbejde. 

I SFO-delen må du påregne jævnlige morgen- og eftermiddagsvagter samt feriepasning i tidsrummet kl. 6 – 17.

Begge funktioner varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger, lærere og ledelsen på skolen.

Vi forventer:

 • Du ser bag barnets adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til den enkelte uanset diagnose.
 • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, visuel struktur og en tryg ramme.
 • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering i forbindelse med elever med udadreagerende adfærd.
 • Du er indstillet på at arbejde med en udfordret elevgruppe, hvor ”bølgerne af og til går højt” både verbalt og adfærdsmæssigt.
 • Du er visionær og arbejder reflekterende omkring den specialpædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores professionelle læringsfællesskaber.
 • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
 • Du har en naturlig ordenssans og blik for visuel støj i gruppens lærings- og SFO miljø. 
 • Du udviser fleksibilitet og kan navigere i en til tider omskiftelig og hektisk hverdag.
 • Du er mødestabil.

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole med tilknyttet kommunalt specialtilbud beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle/Horsens og ca. 40 minutter fra Aarhus. Skolen har ca. 420 elever, hvoraf 37 p.t er tilknyttet vores specialtilbud.

Specialtilbuddet har p.t. en bred målgruppe fra 0. – 9. klasse, som typisk består af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer samt adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser. Ofte har flere af eleverne komorbide udfordringer. De er alle visiteret til os fra andre skoler i Hedensted Kommune. Antallet af elever, målgrupper og klasser varierer fra år til år, alt efter antallet af visiteringer.

Vi kan tilbyde:

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fagligt dygtige, gode og humørfyldte kollegaer fra både special- og almendelen, hvor du får rig mulighed for at bringe dine specialpædagogiske kompetencer i spil.

Du vil få mulighed for at indgå i en spændende og innovativ proces, hvor du sammen med vores øvrige pædagoger, lærere og ledelse skal medvirke til at videreudvikle og styrke vores samlede specialtilbud i vores indskolings- og SFO grupper. Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via fælles teammøder, reflekterende team og supervision med ledelse, kollegaer, PPR og eksterne fagpersoner.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag:

 • Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden
 • Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret samfund.

Værdigrundlag:

 • Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Præstbro, Leder specialtilbuddet, Rask Mølle Skole, på tlf. 6162 9606.

Ansøgning

Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send din ansøgning og CV med billede, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag med det samme.

Ansøgningsfrist er senest den 21. januar 2022.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Rask Mølle Skole i uge 4, 2022. Vi vil dog læse ansøgninger løbende. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.

Vi håber dette har fanget din interesse og ser med glæde frem til at modtage din ansøgning.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn