Lærer til autismetilbud søges til kommunal specialskole - fast stilling

Om jobbet

Da vi er i positiv vækst og står foran en udvidelse af vores målgrupper, kan vi nu tilbyde en yderst spændende stilling. Vi søger en ambitiøs, uddannet lærer med faglig viden og erfaring inden for autismespektret, der skal medvirke til at opstarte et lille førskole- og indskolingstilbud for elever med ASF i vores kommunale specialtilbud på Rask Mølle Skole.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. marts 2022.

Din profil

Vi forventer du er uddannet lærer med specifik interesse, viden og erfaring i at arbejde med elever med autismespektrumforstyrrelser. Derudover ser vi gerne, at du har bred pædagogisk viden omkring indskolingsdidaktik og det specialpædagogiske felt generelt.

Hvis du dertil har erfaring med flersprogede elever og læse-skriveteknologi (LST) vil det være et yderligere plus.

Du skal primært varetage undervisningen i dansk og matematik, men må også være forberedt på at undervise i øvrige relevante indskolingsfag i tæt samarbejde med klassens pædagoger.

Du er ambitiøs og indstillet på at bidrage aktivt til processen med at indrette, opbygge og udvikle et trygt og professionelt specialskoletilbud for denne målgruppe. Gruppen starter i førskole pr. 1. april 2022. Du skal kunne bidrage med din specialpædagogiske faglighed og formå at bringe denne i spil i både praksis med eleverne og i teori ved fælles teamrefleksion. Det er nødvendigt, at du er afklaret med denne rolle, og at du motiveres ved at arbejde med børn, der er særligt udfordret på adfærd, tålmodighed og relationer, og som er afhængige af tydelig struktur, genkendelighed og ro.

Du skal desuden bidrage til et progressivt og opfølgende skole-hjemsamarbejde med de involverede familier.   

Jobbet varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger, lærere og ledelsen på skolen.

Vi forventer:

 • Du har uddannelse, viden og erfaring med børn med autismespektrumforstyrrelser.
 • Du ser bag barnets adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til den enkelte uanset diagnose.
 • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, visuel struktur og en tryg ramme.
 • Du er visionær og arbejder reflekterende omkring den specialpædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores professionelle læringsfællesskaber.
 • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
 • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering i forbindelse med elever med udadreagerende adfærd.
 • Du har en naturlig ordenssans og blik for visuel støj i gruppens lærings- og SFO miljø. 
 • Du er mødestabil, da eleverne i målgruppen har brug for forudsigelighed og stabilitet i hverdagen.

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole med tilknyttet kommunalt specialtilbud beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle/Horsens og ca. 40 minutter fra Aarhus. Skolen har ca. 420 elever, hvoraf 37 pt. er tilknyttet vores specialtilbud.

Specialtilbuddet har p.t. en bred målgruppe fra 0. – 9. klasse, som typisk består af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer samt adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser. Ofte har flere af eleverne komorbide udfordringer. De er alle visiteret til os fra andre skoler i Hedensted Kommune. Antallet af elever, målgrupper og klasser varierer fra år til år, alt efter antallet af visiteringer.

Vi kan tilbyde:

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fagligt dygtige, gode og humørfyldte kollegaer  fra både special- og almendelen, hvor du får rig mulighed for at bringe dine specialpædagogiske kompetencer i spil.

Du vil i denne stilling få unik mulighed for at indgå i en spændende og innovativ proces, hvor vi sammen skal have etableret et langsigtet og professionelt skole- og SFO tilbud til de yngste elever med autisme.

Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via fælles reflekterende team og supervision med ledelse, kollegaer, PPR og eksterne fagpersoner.

Endvidere stræber vi efter, at give dig mulighed for at deltage i relevante konferencer eller udviklende netværk inden for autismeområdet.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag:

 • Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden
 • Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret samfund.

Værdigrundlag:

 • Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Præstbro, Leder specialtilbuddet, Rask Mølle Skole, på tlf. 6162 9606.

Ansøgning

Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send din ansøgning og CV med billede, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag med det samme.

Ansøgningsfrist er senest den 21. januar 2022.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Rask Mølle Skole i uge 4, 2022. Vi vil dog læse ansøgninger løbende. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.

Vi håber dette har fanget din interesse og ser med glæde frem til at modtage din ansøgning.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn