Børnehaveklasseleder søges til Rask Mølle Skole - fast stilling

Om jobbet

Vi tilbyder nu en attraktiv stilling som børnehaveklasseleder på Rask Mølle Skole i Hedensted Kommune.  

Vi søger derfor en fagligt dygtig, visionær og ambitiøs pædagog med uddannelse eller erfaring som børnehaveklasseleder, der kan bidrage til videreudviklingen af et stærkt tværprofessionelt samarbejde i vores indskolingsafdeling.   

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt dog senest pr. 1. marts 2022.

Din profil

Vi forventer du er uddannet børnehaveklasseleder eller pædagog med relevant erfaring og viden inden for dette felt.

Du er ambitiøs, karismatisk og udadvendt og indstillet på at bidrage aktivt til processen med at videreudvikle vores børnehaveklassemiljø.

Du skal være indstillet på at være tovholder og teamkoordinator omkring vores førskolebørn og hele 0. årgang. Derudover forventer vi, at du kan muliggøre, at eleverne tilegner sig basisviden og færdigheder inden for sprog og talforståelse, som skolens grundlæggende fag kan bygge videre på, samt bidrage til øvrige relevante indskolingsfag i tæt samarbejde med klassens øvrige pædagoger og lærere.

Vi ser desuden gerne, at du har erfaring i at arbejde med flersprogede elever og kan arbejde med læse-skriveteknologier (LST).

En del af stillingen vil på sigt også omfatte timer i vores SFO tilbud. Vi har derfor brug for, at du også kan se dig selv i den opgave og kan se fordelene i dette ift. din samlede jobfunktion.

Du skal kunne bidrage med din pædagogiske faglighed og formå at bringe denne i spil i både praksis med eleverne og i teori ved fælles teamrefleksion. Du skal turde udfordre dine kollegaer med nye perspektiver på opgaveløsningen og samarbejdet omkring børnene. Det er nødvendigt, at du er afklaret med denne rolle.

Du skal desuden bidrage til et professionelt og opfølgende skole-hjemsamarbejde med en aktiv og engageret forældregruppe.

Jobbet varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger, lærere og ledelsen på skolen.

Vi forventer:

 • Du har uddannelse, viden eller erfaring fra en lignende stilling.  
 • Du ser bag barnets adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til den enkelte uanset forudsætninger.
 • Du har blik for at lave inkluderende læringsmiljøer og tiltag.
 • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, visuel struktur og en tryg ramme.
 • Du er visionær og arbejder reflekterende omkring den pædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores professionelle læringsfællesskaber.
 • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
 • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering.
 • Du har en naturlig ordenssans og blik for visuel støj i målgruppens lærings- og SFO miljø. 

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole fra 0. – 9. klasse med tilknyttet kommunalt specialtilbud beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle/Horsens og ca. 40 minutter fra Aarhus. Skolen har ca. 420 elever, hvoraf 37 pt. er tilknyttet vores specialtilbud.

Vores børnehaveklasser og øvrige indskolingsklasser fra 1.- 3. kl. er alle samlet i en fælles bygning på skolen kaldet ”UFOen”. Bygningen rummer desuden også SFO og vores yngste skolebørn i vores kommunale specialtilbud.

Vi kan tilbyde:

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fagligt dygtige, gode og humørfyldte kollegaer fra både special- og almendelen, hvor du får rig mulighed for at bringe dine pædagogiske kompetencer og faglighed i spil.

Du vil i denne stilling indgå i en spændende og innovativ proces, hvor du i høj grad kan være med til at præge og sætte retning for vores børnehaveklasser på sigt sammen med vores indskolingsleder.

Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via teammøder, fælles refleksion og supervision med ledelse, kollegaer, PPR og eksterne fagpersoner.

Endvidere vil du blive en del af det kommunale netværk for børnehaveklasseledere.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag:

 • Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden
 • Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret samfund.

Værdigrundlag:

 • Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at aftale besøg, er du velkommen til at kontakte Indskolings- og SFO leder, Dorthe Schrøder på tlf. 4046 7177.

Ansøgning

Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send din ansøgning og CV med billede, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag med det samme.

Da vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, forbeholder vi os ret til at læse ansøgninger og afholde ansættelsessamtaler løbende. Samtalerne vil blive afholdt på Rask Mølle Skole efter aftale. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksomme på, at stillingsopslaget fjernes, så snart vi har den rette kandidat til jobbet.

Ansøgningsfrist er dog senest den 21. januar 2022.

Vi håber dette har fanget din interesse og ser med glæde frem til at modtage din ansøgning.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn