Kildebjerget søger 2 pædagoger til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Om jobbet

Vi søger 2 pædagoger til Kildebjerget gerne med erfaring med STU. Har du særlige kompetencer inden for eksempelvis musik/ teater/ krea / IT vil vi også gerne høre fra dig.

De ledige pædagogstillinger er på ca. 30-37 timer ugentligt.

Kildebjerget åbnede for 3,5 år siden som en enhed bestående af midlertidigt botilbud § 107, aflastningstilbud § 84, beskyttet beskæftigelse § 103 og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU). Kildebjerget ligger naturskønt på Sanatorievej i Stouby tæt ved Vejle Fjord. Der er gode muligheder for at inddrage naturen i og omkring Kildebjerget i den daglige undervisning.

Som ny medarbejder i Kildebjergets STU får du en unik mulighed for, at være med til at skabe en kultur og præge udviklingen inden for området.

STU på Kildebjerget henvender sig til unge med særlige behov. Det kan for eksempel være unge med medfødt hjerneskade, sent udviklede, personer med Downs syndrom, ADHD, Autisme og lettere psykiske lidelser.

I samarbejde med de unge og med udgangspunkt i UU planerne sammensættes en individuelt tilrettelagt uddannelse.

Din profil

 • Har en pædagogisk uddannelse, og har lyst til at arbejde med elever med funktionsnedsættelser, som har helt særlige behov.
 • Tidligere arbejdet med denne målgruppe.
 • Har erfaring med at arbejde med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Brænder for den særlige mulighed det er at blive en del af en forholdsvis ny personalegruppe, hvor vi sammen skal skabe en kultur for det faglige fundament, udvikling og afdækning af elevernes ressourcer både personligt, fagligt og socialt og skabe base for det gode psykiske arbejdsmiljø for dig og dine kollegaer.
 • Synes, det lyder spændende, at arbejde på en arbejdsplads, hvor opgaver og kultur udvikler sig undervejs.
 • Har kompetencer inden for IT og erfaring med at bruge kompenserende IT hjælpemidler, E-sport og lign.
 • Har lyst til- og erfaring med at igangsætte kreative aktiviteter.
 • Kan igangsætte aktiviteter inden for musik og teater
 • Har lyst til, og gerne erfaring med, at inddrage ude- eller naturliv i arbejdet med eleverne
 • Både har teoretisk og praktisk erfaring med special- og socialpædagogiske metoder og gerne efteruddannelse indenfor neuro pædagogik, autisme, systemiske teorier, KRAP, psykiatriske lidelser i forhold til denne målgruppe samt sanseintegration.
 • Har en anerkendende tilgang til elever og pårørende samt evnen til etisk og faglig refleksion.
 • Er tydelig og kan bevare roen i en konfliktsituation, ved udad reagerende adfærd eller andre tilspidsede situationer.
 • Kommunikerer tydeligt, og kan give og tage imod feedback fra kollegaer, ledelse, elever og andre, herunder også, at du er åben overfor at modtage supervision.
 • Er engageret, lægger vægt på samarbejde, er loyal overfor fælles beslutninger, og har en professionel indstilling til arbejdet.

Derfor skal du vælge os

 • Fysiske rammer, der lægger op til gode oplevelser med borgergruppen både inde og ude.
 • Stor indflydelse i jobbet med hensyn til den pædagogiske tilrettelæggelse og planlægning af aktiviteter.
 • Høj faglighed og seriøs interesse for dit psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder gratis tilbud om coaching, fysioterapi, kiropraktik mv. via Hedensted Kommunes sundhedsordning.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse iht. gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations-og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Ved spørgsmål til stillingen er du desuden velkommen til at kontakte lederen af Kildebjerget Klavs Thomsen Hansen for yderligere information på telefon 2916 2547 eller e-mail klavs.t.hansen@hedensted.dk 

Ansøgning

Ansøgningsfrist er d. 12 december 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler: d. 16 december 2021.

Vi indhenter straffeattest.

Om os

I Voksenhandicap er vi ambitiøse på borgernes vegne og arbejder ud fra tanken om, at alle borgere kan udvikle sig. Det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Voksenhandicap er en del af Social Omsorg. Her arbejder vi med 5 sigtepunkter for kulturudvikling.

 • Borgernes funktionsniveau gør, at de har brug for os. Vi er der altid med fuld respekt for borgeren.
 • Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi arbejder derfor på brug og udvikling af borgernes potentiale.
 • Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, at et godt møde med borgeren indeholder meget mere end levering af en ydelse.
 • Alle medarbejdere og ledere vil den bedste udvikling. Vi ved, at nærværende og faglig ledelse tæt på praksis er udviklende.
 • Vores organisering og samarbejde er ikke borgernes udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb.
 • Sammen bevæger vi mennesker.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR