Ergoterapeut til udviklingsorienteret myndighedsafdeling

Om jobbet

Trives du med selvledelse og en høj grad af fleksibilitet, og har du gode samarbejdsevner samt god til at jonglere med lovgivning så har vi et job til dig som myndighedsperson.

Vi søger snarest muligt og senest pr. 1. februar 2022 en ergoterapeut, der brænder for at gøre en forskel. Du må gerne have erfaring inden for sagsbehandling, samarbejde med borgere og samarbejdspartnere samt helhedsorienterede forløb.

Stillingen er placeret i Velfærdsrådgivningen ved Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, som holder til på Vestergade 7-9, 8723 Løsning – 5 minutters kørsel fra E45. Stillingen er på 37 timer om ugen eller efter aftale. 

Tag del i udviklingen af en fælles myndighedsafdeling

Vi tilbyder et job på et område i udvikling. Den fælles social- og sundhedsfaglige myndighed i Velfærdsrådgivningen blev etableret i 2016 med fokus på sammenhængende borgerforløb. I afdelingen varetages derfor sagsbehandlingen efter lov om social services bestemmelser for voksne på både social-, ældre- og sundhedsområdet. Vi er stadig i en læreproces med, hvordan man arbejder bredt tværfagligt og samtidig dyrker den monofaglige fordybelse. Det håber vi, at du også vil bidrage til.

Vi arbejder ligeledes med at styrke vores forebyggende indsats og vi har fokus på at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb. Det gør vi for den enkelte borgers skyld og for at sikre en stabil økonomi samt muligheden for at prioritere klogt mellem borgernes forskelligartede behov.

 

Din profil

Dine opgaver

Medarbejderne i Rådgivningen Senior og Hjælpemidler arbejder med en rehabiliterende tilgang, dialog, koordinering, visitering, velfærdsteknologi, hjælpemidler samt rådgivning og vejledning. Du vil, som udgangspunkt, visitere til indsatser efter lov om social service §§ 112, 113 og 116. Dertil er der mulighed for, og på sigt forventninger om, at du har ansvar for særlige vidensområder, som du kan fordybe dig i og også holde dine kolleger opdateret på.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du:

 • har en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut
 • har erfaring som sagsbehandlende terapeut, visitator, mellemleder etc. eller har solid erfaring inden for primærsektoren
 • kan kombinere empati og fantasi på den ene side med personlig gennemslagskraft og autoritet på den anden side
 • tænker i helheder og med udgangspunkt i det rehabiliterende potentiale hos borgerne
 • tænker i medinddragelse af borgerne og vore samarbejdspartnere i din sagsbehandling
 • kan motivere til udvikling og samtidig rumme mennesker i krise
 • er interesseret i at indgå i den fortsatte udvikling af den faglige kvalitet og samarbejdet i afdelingen
 • kan arbejde struktureret og bevare overblikket, både i almindelige og travle perioder
 • er en god og sikker formidler både skriftligt og mundtligt
 • har IT-kendskab på brugerniveau og kendskab til Fælles Sprog 3. I Hedensted Kommune anvender vi Cura som omsorgsjournalsystem, men det er ikke en forudsætning, at du kender det i forvejen
 • er samarbejdsorienteret, parat til at tage ansvar og træffe beslutninger og med din indsats medvirke til den fortsatte udvikling af gode og helhedsorienterede indsatser for borgerne på området.
 • har kørekort og egen bil.

Derfor skal du vælge os

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Du vil komme til at indgå i et særdeles stærkt fagligt miljø bestående af over 40 medarbejdere, der inkluderer sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeut og ergoterapeuter, administrative- og servicemedarbejdere samt konsulenter, hjerneskadekoordinator og fire ledere.

Velfærdsrådgivningen er stor og du har mange kolleger at trække på. Den er organiseret i afdelinger og teams, således at du har nære kolleger ift. dine daglige opgaver.

Du kommer til at arbejde i en organisation, hvor høj faglighed, godt kollegaskab, tværfagligt samarbejde og gensidig tillid gør det både rart og spændende at gå på arbejde. Vi har fokus på løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen og arbejder med udvikling af myndighedsrollen i det tværgående samarbejde.

Formålet er altid at finde kloge løsninger i dialog med borgerne og vore samarbejdspartnere.

Vi arbejder med en høj grad af selvtilrettelæggelse, hvor der naturligvis tages hensyn til f.eks. behovet for faglig sparring, fællesmøder og telefonvagter.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Du kan få mere at vide om stillingen hos leder af Rådgivningen Senior og Hjælpemidler Pouel Thomsen på telefon 79918263.

Ansøgning

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes senest søndag den 19. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Samtaler forventes afholdt den 21. og evt. den 22. december 2021.

Om Social Omsorg

Alle medarbejdere i Social Omsorg arbejder efter de samme Pejlemærker, og er defineret som 5 sigtepunkter for kulturudviklingen i Social Omsorg.

 1. Borgernes funktionsevne gør, at de har brug for os. Vi er der altid med fuld respekt for borgeren.
 2. Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi arbejder derfor på brug og udvikling af borgernes potentiale.
 3. Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, at et godt møde med borgeren indeholder meget mere end levering af en ydelse.
 4. Alle medarbejdere og ledere vil den bedste udvikling. Vi ved, at nærværende og faglig ledelse tæt på praksis er udviklende.
 5. Vores organisering og samarbejde må ikke være borgerens udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb.

- Sammen bevæger vi mennesker -

Kerneopgaven i Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning der gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR