Leder til klimaområdet i Hedensted Kommune

Om jobbet

Kan du se dig selv som leder for et nyoprettet klima team i en ambitiøs kommune, som vil være med til at sætte dagsordenen på klimaområdet. Du skal have lyst og kompetencerne til at arbejde tværgående. Du får ansvaret for udviklingen af vores ambitiøse klimastrategi – og samtidig driftsansvaret for en række væsentlige klimaopgaver i kommunen. Vi er klar over at mange kommune søger lignende profiler, hos os er det en fast stilling. Med gode muligheder for den ambitiøse ansøger, der vil udfolde sit potentiale som leder.

Du bliver leder for klimateamet, som kommer til at bestå af 1 leder og 6 medarbejdere. Du vil derudover skulle arbejde sammen med kollegaer fra andre afdelinger, som ligeledes arbejder med klima.

Du vil sammen med teamet have ansvaret for følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af klimastrategi, DK2020
  • Varme/el (energi), CO2 reduktioner, klimatilpasning – projekter og strategisk udvikling, grønne indkøb – Sparring med det fælles indkøbskontor, cirkulær økonomi, affald/ forbrug og transport.
 • Projektledelse og procesledelse
 • Producere sagsfremstillinger til politiske udvalg
 • Udbredelse internt i organisationen (kultur) samt udbredelse eksternt i kommunen.
 • Koordinering på tværs
 • Kommunikation internt/eksternt.

Myndigheds-/driftsarbejde

 • Varme sagsbehandling
 • Affalds sagsbehandling
 • Rottebekæmpelse

En væsentlig del af opgaven er at sætte struktur på klimaindsatsen samt igangsætte og følge op på indsatserne i planen, og ikke mindst at sikre synergieffekter mellem indsatserne. Det indebærer også at forankre klima- og bæredygtighedsdagsordenen bredt i organisationen, ved at organisere arbejdet sammen med kollegaerne, så andre involveres og bliver ansvarlige for delelementer i DK2020-planen.

Din profil

Du ser muligheder frem for begrænsninger. Du er struktureret og kan skabe resultater, hvilket vil sige at vi forventer at du er handlingsorienteret. Du kan finde inspiration i en travl hverdag og selv være god til at skabe overblik i de mange opgaver, du bliver involveret i. Dine roller og opgaver er talrige. Du vil veksle mellem at være igangsætter, facilitator og administrator, men ingen opgave er for lille til dig.

Du brænder for den grønne omstilling, og meget gerne har erfaring som klimakoordinator, energiplanlægger eller lignende. Du favner bredt i din forståelse af klimaudfordringen, da indsatsen kræver en høj grad af kobling mellem sektorer og interessenter. Du har indsigt i energisystemer, kan dine energitekniske forkortelser og er i stand til at sætte dem i spil i forhold til både virksomheder, energiselskaber, politikere og borgere.

Du har erfaring fra projektledelse fra større, komplekse projekter, evner at holde fokus på opgaven, skabe fremdrift og resultater.

Du kan få andre til at ændre retning, geare op og skabe resultater. Det betyder du skal være god til at inddrage og lytte, kort sagt er en god facilitator med udpræget samarbejdsevner.

Du skal have gode kommunikationsevner, så alle kan være med.

Derfor vil vi gerne have, at du har

 • Relevant erhvervserfaring.
 • Relevant teknisk eller akademisk uddannelse.
 • Er god til dialog og kommunikation med kollegaer, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
 • Energi og kreativitet og vil bidrage til at udvikle opgaverne.

Derfor skal du vælge os

 • Et job, hvortil der er høje politiske ambitioner.
 • Et selvstændigt og varieret job i et stærkt fællesskab
 • Mulighed for at præge jobbet og sammensætning af teamet.
 • 37 timers fleksibel arbejdsuge
 • Gode kollegaer i et fagligt kvalificeret, og uformelt miljø

Dine arbejdsopgaver kommer primært til at bestå af den daglig ledelse af klimateamet, samt indgå i teamets øvrige opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og med mulighed for flekstid. Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Vi arbejder med kloge kvadratmeter og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvilket i vores verden betyder, at vi benytter muligheden for hjemmearbejde samtidig med, at delearbejdspladser er et begreb vi arbejder med.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Morten Christensen på tlf. 79 75 56 56 for yderligere oplysninger.

Du kan også se vores markedsføringsfilm ”Et sted mellem Horsens og Vejle #1-6” her: https://www.youtube.com/watch?v=a-Ca1R6TQQo 

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 12. december 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. december 2021. Tiltrædelse er 1. februar 2022.

Om os

Vi er inden for chefområdet godt 35 engagerede, dygtige og imødekommende kollegaer fordelt på 3 teams. Vi brænder for det vi laver, og vi er gode til det. Vi har et godt arbejdsklima, hvor arbejdsglæde står højt på dagsordenen. Vi løser følgende opgaver: byggesagsbehandling, miljøtilsyn og miljøgodkendelser til industri og landbrug, spildevandsområdet, klima og affaldsområdet m.m. Vores arbejdssted er et nybygget administrationshus i Tørring hvor vi flyttede ind februar 2021. Du kan læse mere om Hedensted Kommune, vores værdier og arbejdsgrundlag her: https://www.hedensted.dk/om-kommunen

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR