Socialrådgivere til familieteam Juelsminde og Modtagerteamet

Om jobbet

Vi søger 1 socialrådgiver til en fast stilling i Familieteam Juelsminde. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

1 af vores 4 socialrådgivere i Modtagerteamet går på barsel, og vi søger derfor hendes vikar. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Modtagerteamet er fysisk placeret i Juelsminde, men dækker hele kommunen, og der må påregnes en del kørsel. Derfor er kørekort et krav i jobbet.

1 af vores 5 socialrådgivere i Familieteam Juelsminde går på barsel, og vi søger derfor hendes vikar. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

For stillingerne er gældende, at du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur samtidig med, at vi udfører et godt fagligt arbejde. Vi har i Børn og Familie diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Vi er ICS certificerede og har indført DUBU i 2015 og ny version januar 2019.

For alle stillingerne er gældende, at ansættelsestidspunkt er pr. 1. februar 2022. Der må påregnes en del kørsel, og kørekort er derfor også et krav for stillingerne.

Din profil

Vi forventer, at du er teamplayer, og er parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udviklingen af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven for Læring, og du har gode kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Endvidere er det en forudsætning, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne – og ser værdien heraf. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver, og optimalt har du flere års erfaring inden for området.

Derfor skal du vælge os

Børn og Familie består af et Familieteam og et Børnehandicapteam med engagerede medarbejdere – 27 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap, 2 teamledere for Familieområdet og 1 socialfaglig koordinator. Derudover et Familiecenter som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en leder af kompetencegruppen.

For alle stillingerne gælder, at du bliver en del af et team med høj faglighed og et godt kollegialt fællesskab.

I Familieteamet omfatter opgaverne:

 • Rådgivning og vejledning
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser/handleplaner
 • Afdækning og inddragelse af netværk
 • Igangsætning af foranstaltninger – både forebyggende og anbringelse
 • Opfølgninger på iværksatte foranstaltninger
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier
 • Forebyggende arbejde og tidlig opsporing herunder deltage i Tidlig Tværfaglig Rådgivning på skoler og i daginstitutioner, gruppeforløb mv.
 • Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv.
 • Tværfaglige koordinationsmøder med familierne
 • Dialogbaseret indhentning af oplysninger

I Modtagerteamet omfatter opgaverne:

 • Sagsbehandling af nye henvendelser/underretninger vedrørende børn og unge i alderen 0-15 år
 • Afdækning af netværket og netværkets mulighed for at indgå i løsning af barnet/familiens udfordring
 • Vurdering og igangsættelse af §11.3 forløb
 • Rådgivning og vejledningsforløb med børn, unge og deres familier
 • Konsulentfunktion ift. samarbejdspartnere
 • Afklaring af grundlag og beslutning om en børnefaglig undersøgelse
 • Overdragelse af sager til børnefaglig undersøgelse i Familieteamet
 • Forebyggende arbejde og tidlig opsporing bl.a. SSP, netværksmøder på skoler og daginstitutioner

Vi tilbyder:

 • Individuelt tilrettelagt introduktionsforløb
 • Mulighed for at udføre et godt socialfagligt arbejde i det tidlige og forebyggende felt
 • Mulighed for at bringe egne kompetencer i spil og bidrage til udvikling af afdelingen
 • Socialfaglige værktøjer
 • Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen
 • Et varieret og spændende job
 • Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab
 • Ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • Sparring efter behov
 • Faglig refleksion
 • Ekstern supervision

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Kørekort er påkrævet.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger vedr. stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder Helle Hedelund Nielsen på tlf. 4010 4822.

Du er også velkommen til at kontakte socialrådgiver Charlotte Sørensen på tlf. 2146 9162 vedrørende stillingerne i Familieteamet eller socialrådgiver Betina Vig på tlf. 2135 0437 vedrørende stillingen i Modtagerteamet.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 6. december 2021.

Du bedes venligst i din ansøgning gøre opmærksom på, hvilken/hvilke stillinger du søger.

Samtaler forventes afholdt den 16. december eller 17. december 2021 hele dagen.

Om os

Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge.

Børn og Familier er en del af området Læring, som har fået en ny og ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej.

Børn og Familier består , og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde.  I 2017 implementerede vi en tværfaglig koordinationsmodel, som dels sætter fokus på og involverer familien, dels vægter professionel forberedelse og koordinering. Vi er ved at indarbejde dialogbaseret indhentning af oplysninger til brug både i undersøgelser, afdækninger og opfølgninger. Vi arbejder målrettet med systematikken i sagsforløbene, og implementerer aktuelt en ny praksis på både myndigheds- og udførerområdet.

Læring har netop fået en ny Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivsel. Børn og Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR