Socialrådgivere til Børnehandicap, Børn og familier, Hedensted Kommune

Om jobbet

Vi søger 1 socialrådgivere 30 timer ugentligt og 1 socialrådgiver 33 timer ugentligt i faste stillinger pr. 1. februar 2022. Børnehandicap er pr. 1. februar 2022 fysisk placeret i Hedensted.

For stillingerne er gældende, at du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur samtidig med, at vi udfører et godt fagligt arbejde. Vi har i Børn og Familier diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Vi er ICS certificerede og har indført DUBU i 2015 og ny version januar 2019.

Din profil

Vi forventer, at du er teamplayer, og er parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udviklingen af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven for Læring, og du har gode kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Endvidere er det en forudsætning, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne – og ser værdien heraf. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver, og optimalt har du flere års erfaring inden for området.

Derfor skal du vælge os

Børn og Familier består af myndighedsområdet (Familieteam og Børnehandicapteam) med engagerede medarbejdere – 27 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap, 2 teamledere for Familieteamene og 1 socialfaglig koordinator. Derudover et Familiecenter som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en leder af kompetencegruppen.

Du bliver en del af et team på 8 børnehandicaprådgivere, som er kendetegnet ved høj faglighed og et godt kollegialt fællesskab.

Vi arbejder med helhedsorienterede indsatser omkring barnet og familien, som både kan omhandle kompenserende ydelser og foranstaltninger efter Servicelovens §52 indenfor målgruppen af børn og unge 0-18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

I Børnehandicapteamet omfatter opgaverne:

 • Rådgivning og vejledning
 • Sagsbehandling af de handicapkompenserende ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) jf. Servicelovens §§ 41 og 42
 • Visitering til afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet jf. Servicelovens §§ 84/44
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv.
 • Afdækning og inddragelse af netværk
 • Igangsætning af foranstaltninger – både forebyggende og anbringelse
 • Opfølgninger på iværksatte foranstaltninger
 • Forebyggende arbejde og tidlig opsporing herunder rådgivning på skoler, daginstitutioner, tværgående projekter
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier
 • Tværfaglige koordinationsmøder med familierne
 • Dialogbaseret indhentning af oplysninger ifm. børnefaglige undersøgelser og opfølgninger

Vi tilbyder:

 • Individuelt tilrettelagt introduktionsforløb
 • Mentorordning
 • Mulighed for at udføre et godt socialfagligt arbejde i det tidlige og forebyggende felt
 • Mulighed for at bringe egne kompetencer i spil og bidrage til udvikling af afdelingen
 • Socialfaglige værktøjer
 • Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen
 • Et varieret og spændende job
 • Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab
 • Ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • Sparring efter behov
 • Faglig refleksion
 • Ekstern supervision

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Der må påregnes en del kørsel, og kørekort er derfor et krav i jobbet.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Marianne Bendixen på tlf. 6161 1621 eller socialrådgiver Malene Jegstrup på tlf. 2478 8223.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 6. december 2021.

Du bedes venligt i din ansøgning gøre opmærksom på, hvilken/hvilke stillinger du søger.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 16. december eller fredag den 17. december 2021 hele dagen.

Om os

Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge.

Børn og Familier er en del af området Læring, som har fået en ny og ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej.

Børn og Familier består , og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde.  I 2017 implementerede vi en tværfaglig koordinationsmodel, som dels sætter fokus på og involverer familien, dels vægter professionel forberedelse og koordinering. Vi arbejder målrettet med systematikken i sagsforløbene, og implementerer aktuelt en ny praksis på både myndigheds- og udførerområdet.

Læring har fået en ny Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivsel. Børn og Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken.

Hedensted Kommune har netop fået foretaget en ekstern undersøgelse af handicapområdet, som kommer til at danne grundlag for en kompetenceudviklingsplan i samarbejde med afdelingen for voksenhandicap.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR