Vi søger dig, der brænder for handicapområdet

Om jobbet

Vil du være vores nye kollega i Mestringsenheden? Vi er engagerede medarbejdere og en afdeling i rivende udvikling og søger derfor 1 ny kollega med erfaring fra handicapområdet pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Hvad er Mestringsenheden?

Mestringsenheden er en afdeling under Voksenhandicap, Social Omsorg i Hedensted Kommune som tilbyder tidlige forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte. Mestringsenheden arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og en anerkendende grundholdning, hvor borgerens udvikling, livskvalitet, selvbestemmelsesret og ligeværd er i højsædet.

Målgruppe

Mestringsenheden tilbyder støtte og rådgivning til borgere, som bor i eget hjem og har enten et nedsat eller betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlig sociale problemer. Det kan f.eks. være borgere med sklerose, muskelsvind, autismespektrum-forstyrrelser, senhjerneskade, ADHD eller psykiatri- og misbrugsproblemstillinger.

Hvor foregår det

Støtten kan foregå individuelt hjemme ved borgeren eller i et af Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Hedensted og Juelsminde. Derudover kan borgerne komme i gruppeforløb i et af Mestringsenhedens lokaler.

Hvad giver vi støtte til

Mestringsenheden tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §82 a+b samt §85. Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til selvhjælp, således at borgerne kan leve et liv på egne betingelser. Målet er, at borgerne kan bevare eller forbedre deres psykiske, fysiske eller sociale funktioner. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde borgernes personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at borgerne kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv hverdag.

I Mestringsenheden arbejder vi enkeltvis hos og med borgere, men kan også yde rådgivning/støtte til en borger, hvor vi er flere personaler på samme borger. Det afhænger af opgaven og funktionsniveau. Derudover er medarbejderne tilknyttet et team ift. sparring på borgerne.

Personalet samarbejder med flere interessenter - både internt i kommunen og ekstern i regionen. 

Din profil

 • Du har en socialfaglig uddannelse.
 • Du har viden og erfaring fra handicapområdet.
 • Du har viden og erfaring med neuropædagogik og neuropsykologi.
 • Du har viden om den rehabiliterende tilgang.
 • Du kan omsætte viden til praksis.
 • Du er robust og kan handle velovervejet i en hverdag, hvor du kommer til at arbejde med borgere med forskellige behov.
 • Du kender dig selv og dine reaktionsmønstre og kan tage ansvar. Du kommunikere direkte og tydeligt og kan give og tage imod feedback fra kollegaer, ledelse, borgere og andre samarbejdspartnere.
 • Du er åben for supervision.
 • Du tror på borgercentreret tværfaglighed.
 • Du er engageret, ansvarsbevidst, lægger vægt på samarbejde, respektere forskellige fagligheder, er loyal over for fælles beslutninger og er professionel.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger – uden at lukke øjnene for vanskeligheder. Du kan rumme både behovet for forudsigelighed og hverdagens variationer og omskiftelighed.
 • Du er en medarbejder borgere, kollegaer og ledelse kan regne med.

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

 • Et åbent og engageret arbejdsfællesskab, hvor din viden og erfaring er velkommen. Vi stiller krav til os selv og hinanden og tilbyder – og forventer – løbende kompetenceudvikling.
 • Kompetenceudviklingsforløb – fra 2021 internt kompetenceforløb i neuropsykologi og neuropædagogik.
 • Stor indflydelse i jobbet mht. tilrettelæggelse, planlægning og øvrige vilkår.
 • Høj faglighed og seriøs interesse for dit arbejdsmiljø, herunder tilbud om coaching, fysioterapi, kiropraktik m.v. via Hedensted kommunes sundhedsordning.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn. Du ansættes på døgnoverenskomst.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål vedr. stillingen kan du kontakte Charlotte Nedergaard Pedersen på tlf. 61 61 17 77 eller Susanne Enghøj Grotkjær på tlf. 23 38 05 54.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 20. december 2021. Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler den 13. januar 2022 i Mestringsenheden, GL. Landevej 66A, Lindved, 7100 Vejle.

Om os

Organisatorisk hører Mestringsenheden under kerneområdet Social Omsorg. Kerneopgaven i Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning der gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes.

Social Omsorg består af Velfærdsrådgivningen, Sundhed, rehab. & pleje, Senior plejehjem, Voksenhandicap og Stab & udvikling. Vi er ca. 1200 ansatte, inkl. hele ledergruppen med 32 ledere.

Voksenhandicap dækker 9 botilbud (ABL § 105), Mestringsenheden (SEL §85 og §82a+b), Ledsagerordningen (§97) Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL §104). Der er i dag knapt 335 medarbejdere i Voksenhandicap. 

Medarbejderne i Voksenhandicap har lige afsluttet et stort kompetenceløft indenfor neuropædagogik og neuropsykologi. Det vil derfor være en stor fordel, hvis du både har kompetence, interesse og erfaring i forhold til neuropædagogik/neuropsykologi, og at du kan bringe dine kompetencer i spil.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR