Er du vores nye kollega til Bofællesskabet Rugmarken?

Om jobbet

Vi mangler snarest en ny kollega til bofælleskabet Rugmarken, der med faglighed og humor vil være en del af vores team. Der er tale om en fast stilling.

1 fast stilling 34 timer pr. uge med skiftende vagter dag, aften og hver anden weekend, samt i sjældne tilfælde nattevagt. Mulighed for yderligere timer.

Borgerne i bofællesskabet har individuelle behov for støtte til almindelig daglig levevis - at skabe struktur, guidning, støtte, samt hjælp til praktiske- og personlige opgaver. Derudover ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, eks. kultur- og sportsarrangementer. Borgerne i bofællesskabet er generelt velfungerende med varierende psykiske funktionsnedsættelser. Aldersspændet i gruppen er 18-34 år.

Her vægtes højt at borgerne føler mening i tilværelsen og vi arbejder med neuropædagogik og en anerkende tilgang som en grundforståelsesramme for borgerens muligheder for, at udvikle sig mod de ressourcer de har. 

Vi bestræber os på at fokusere på det stærke sociale fællesskab, beboernes medbestemmelse, medansvar, sundhed og bevægelse.

Alle borgerne deltager i husets fællesskab – bl.a. aktiviteter og rengøring i egen lejlighed. Alle borgerne der kan er tilknyttet et aktivitets- og beskæftigelsestilbud og har en ugentlig hjemmedag i bofællesskabet.

Det skal være sjovt at gå på arbejde.

Om du er pædagog, SOSU eller blot en person med sund fornuft er ikke afgørende, og er du enig i overstående og vil du være en del af en super arbejdsplads og samtidigt bidrage til et uhøjtideligt arbejdsmiljø hvor- frihed under ansvar, medejerskab og et lavt hierarki er bærende elementer? Vi ser os selv som unikke, moderne og anderledes. Gør du også det, så er det måske dig vi søger.

Din profil

Vi forventer at du

 • Er uddannet pædagog, SOSU eller anden uddannelse.
 • Ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Arbejder struktureret med IT på brugerniveau.
 • Kan smitte med dit væsen og skabe gode stemninger i huset.
 • Er trænet i eller let ved at lære at dokumentere og beskrive en pædagogisk indsats. (Vi dokumenterer i journalsystemet Cura)
 • Er villig til at indgå i plejeopgaver.
 • Gerne kendskab til neuropædagogisk praksis eller har neuropædagogisk efteruddannelse.
 • Loyal mod borgerens mål og fællesværdier for samvær, samarbejdet med borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
 • Har kørekort.

Derfor skal du vælge os

 • Vi er en lille arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til implementering
 • Vi vægter frihed under ansvar og stræber efter en kultur, hvor medarbejderne på gulvet er eksperterne i varetagelsen af praksis. 
 • Vi ved, at pædagogisk praksis hele tiden ændrer sig. Derfor prioriterer vi efteruddannelse, supervision og team-samarbejdet højt. 
 • Vi er et etableret bofællesskab, og arbejder vedholdende på at skabe den bedste kultur for alle.
 • Vi vægter Hedensted kommunes personalepolitik højt. Værdierne er: Ansvar, Dialog, Udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse iht. gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations-og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås hos Rugmarken Bofællesskab – Daglig leder Keld Bertelsen mobil: 20307449

Ansøgning

Ansøgningsfrist:

Vi behandlinger alle ansøgninger løbende.

Tid til samtale aftales individuel.

Om os

Læs mere om bofællesskabet på Hedensted Kommunes hjemmeside:

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/botilbud/bofaellesskabet-rugmarken

 

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR