Leder til HR & Løn søges

Om jobbet

Hedensted Kommune har besluttet at etablere en ny organisatorisk enhed HR & Løn, og der søges derfor en ny leder, der kan forene og bygge videre på de 2 hidtidige afdelingers viden og erfaringer i en kompetent og faglig understøttelse af hele organisationen.

Som leder får du det faglige og personalemæssige ansvar for 15 dygtige medarbejdere, der er meget selvkørende og optaget af udvikling af egne faglige og personlige kompetencer, så de kan opfylde deres konsulentfunktion på bedst mulig vis og dermed yde et væsentligt bidrag til, at resten af organisationen kan koncentrere sig om – og lykkes med – sine egne opgaver.

Afdelingen vil være omdrejningspunktet i såvel drift som udvikling af HR-området og det løn- og personaleadministrative område. Afdelingens opgaver favner bredt og dermed også ledelsesopgaven, og det forventes derfor, at du har erfaring med:  

  • Organisations- og kompetenceudvikling samt arbejdspladsprocesser
  • Arbejdsmiljø og MED
  • Rekruttering
  • Personalejuridisk bistand
  • Løn – og personaleadministration
  • Implementering af forhåndsaftaler og drøftelser med faglige organisationer
  • Løbende implementering af nye HR- og lønsystemer

Derudover bliver du arbejdsmiljøleder for hele organisationen og er klar til at understøtte det gode og sunde arbejdsmiljø i kommunen.

Afdelingen indgår i det samlede område Økonomi, Personale & IT, og du vil referere til kommunens økonomidirektør. Dit arbejdssted vil være administrationsbygningen i Juelsminde.

Din profil

Du er en leder med erfaring indenfor både HR og lønområdet. Du vil som sagt få ansvar for en række medarbejdere, der er ret selvkørende, og derfor skal din ledelsesstil tage afsæt i vores værdier: Ansvar, dialog og udvikling. Du er en uformel person, der har fokus på løsningen af opgaverne og du kan spejle dig i ord som proaktiv, handlekraftig og initiativrig.

Da der er tale om en nyoprettet stilling giver det dig en enestående mulighed for at skabe dit eget job og sammen med din afdeling at sætte en ny retning for HR og lønområdet i kommunen.

I Hedensted Kommune ønsker vi et tæt samspil mellem de forskellige kerneområder. Derfor vil ansættelsesudvalget lægge vægt på, at den kommende leder som person er udadvendt og god til at skabe kontakt til andre. Desuden at lederen er god til at skabe opbakning og samling i kraft af en positiv, anerkendende og imødekommende personlighed. Du får god feedback på din tilgang til andre mennesker og trives både ved selv at tage ansvar og have tillid til, at medarbejderne løser opgaverne på selvstændig vis. Andre gange er der behov for sparring, plus en leder der kan træde i karakter og sætte en retning.

Som leder af HR & Løn er du klar på at arbejde i højt tempo, ligesom du evner at prioritere skarpt – både i forhold til egne og medarbejdernes opgaver.  Medarbejderne er meget efterspurgt i organisationen og en del af lederens ansvar vil være at jonglere balancen mellem opgaver og ressourcer.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Ansøgningsfrist er 1. november 2021.

Samtaler forventes afholdt den 5. november 2021. Hvis du udvælges til en 2. samtale bliver den afholdt den 23. november efter forudgående test.

Vi forventer at du kan tiltræde ved årsskiftet med første arbejdsdag den 3. januar 2022

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte Økonomidirektør Søren D. Carlsen på tlf. 3045 6445 eller mail soren.carlsen@hedensted.dk

Om os

Hedensted Kommune er en værdibaseret organisation, hvor der gives stor frihed til den enkelte medarbejder og hvor der dermed også er tillid til, at ansvaret forvaltes bedst muligt. Denne tilgang til ledelse skal du kunne se dig selv i. Herudover er kommunen kendetegnet ved en decentral og flad struktur, hvor der er kort fra tanke til handling.

Hedensted har et særligt navn og en særlig klang i det kommunale Danmark. Vi er kommunen, der gennem ti år har ligget helt i toppen af DI’s erhvervsklimamålinger, og som har tårnhøje ambitioner om endnu hurtigere vækst. Samtidig er vi kommunen, der har gjort det til en styrke at have mange landsbyer, tre centerbyer og ingen hovedby. Hedensted Kommune er decentral – for alvor. Også skolestrukturen! Der skal være gode vilkår for børnefamilier overalt. Den kommunale organisation er også decentral. Såvel administrationen som de politiske fora er nærværende i alle tre centerbyer, og der er store frihedsgrader og mulighed for lokale fingeraftryk i skoler og institutioner.

Kommunen har 47.000 indbyggere, og de 31 lokalområder giver grobund for et bemærkelsesværdigt engagement. Hedensted har gang på gang inspireret andre kommuner med nye former for dialog, samspil og ansvarsdeling mellem borgere, erhvervsdrivende, ansatte og politikere. Senest er der her i sommer vedtaget en ny erhvervspolitik som resultat af en stor og bred involvering. Det politiske arbejdsklima er godt med en lang samarbejdstradition.

Fællesskab og handlekraft udgør således kernen i det gode liv i Hedenstederne - som er fællesbetegnelsen for vores 31 lokalområder.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune på https://www.hedensted.dk/om-kommunen/organisation

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR