GENOPSLAG - Vi søger både dag, aften og natmedarbejdere til et individuelt tilrettelagt botilbud

Om jobbet

Har du lyst til at blive en del af et nyt, spændende team i Voksenhandicap i Hedensted kommune, hvor målrettet kompetenceudvikling og det borgernære arbejde er i højsæde og hinandens forudsætninger?

Opgaven drejer sig om en ung mand med autisme, i et nyoprettet individuelt tilbud. Kendskab til autisme er ingen forudsætning; det er derimod lysten og evnen til at lære mere.

Botilbuddet er ny-oprettet pr. 14. juni 2021 og du skal sammen med den daglige teamleder og 6 kolleger, udvikle tilbuddet, så det matcher den unges mands behov og understøtter en udvikling mod trivsel.

Tilbuddet ligger i Hornsyld by, 30 minutters kørsel fra Vejle og 15 minutters kørsel fra Horsens.

Opgaven kræver en meget koordineret og struktureret tilgang som du skal kunne forpligte dig til at arbejde loyalt med.

Den pædagogiske tilgang, er forankret i en forståelse for, hvad autismen konkret betyder for den unge mand.

Autisme konsulent Dorthe Hölck fra GoBetween og Neuropsykolog Anne-Mette Knudsen fra Neuro-Team, er tilknyttet som sparringspartnere og supervisorer.

 

Din profil

Det er en selvfølge for dig, at være interesseret i andre menneskers motivationer og perspektiver

Du ser samarbejde som en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven

Skiftende arbejdstider, dag- aften og weekend passer fint i dit private liv

Du er en super god kollega, der bidrager til et godt arbejdsmiljø

Faglige refleksioner og fælles fokus er naturligt for dig

Derfor skal du vælge os

Mulighed for samspil med en fantastisk ung mand med masser af potentiale

Samspil med engagerede forældre

En unik mulighed for at arbejde i et fællesskab med adgang til masser af viden om autisme og angst

Ambitiøse kolleger og ledelse, der insisterer på faglighed og fokus

Arbejde i en kommune, der VIL det gode liv for alle borgere

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

 

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Leder Klavs Thomsen Hansen mobil: 2916 2547 mail: Klavs.T.hansen@hedensted.dk  eller Teamleder Anne Friis Thomsen mobil: 5161 4839 mail: Anne.F.thomsen@hedensted.dk 

Ansøgning

Vi ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Om os

Voksenhandicap
Målgruppen er borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker 9 botilbud (ABL § 105), Mestringsenheden, ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag i alt 346 medarbejdere i Voksenhandicap. 

Social Omsorg

Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe så borgeren kan klare sig bedst og mest mulig selv.
Voksenhandicap er en del af Social Omsorg, som derudover består af Senior Plejehjem, Sundhed, rehab og Pleje, Velfærdsrådgivningen og Stab og Udvikling.
Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med, at skærpe identiteten om, at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra 5 politiske formulerede pejlemærker som du kan se her: https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf

Hedensted Kommune

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det i/ ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det har vi mod og plads til

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR