Pædagoger og ergoterapeuter til individuel tilrettelagt botilbud

Om jobbet

Vi søger pædagoger og ergoterapeuter til et individuelt tilrettelagt botilbud pr. 1. juni 2021

Opgaven drejer sig om en person med autismespektrumforstyrelse, og det vil derfor være en fordel med erfaring inden for området.

Der er tale om 6 stillinger på 30 timer pr. uge samt en fast vikarstilling på 10 - 15 timer pr uge med mulighed for ekstratimer ved ferie / fravær.

Vi opretter et individuelt tilrettelagt botilbud, hvor du sammen med den daglige koordinator og 6 kollegaer, skal arbejde og udvikle tilbuddet.

Tilbuddet etableres i Hornsyld i 2 lejligheder der er beliggende umiddelbart ved siden af hinanden. Den ene er personalefaciliteter, den anden borgers egen bolig.

Opgaven kræver en meget koordineret og struktureret tilgang, hvor metoder og tilgange er faste og du skal kunne forpligte dig hertil og skal være indstillet på at være loyal mod den faglige vejledning og aftaler, ligesom der også ydes nødvendig hjælp til den personlige hygiejne.

Der tilbydes introduktion og oplæring i forhold til den konkrete opgave. Der er lavet aftale med autismekonsulenterne Dorthe Hölck og Anne-Mette Knudsen om at medvirke til at løbe projektet godt i gang. De første 14 dage vil således være afsat til introduktion og planlægning af projektet forud for borgers indflytning.

Der vil være fast faglig sparing, supervision og konsulent med specialviden tilknyttet forløbet.

Din profil

Metoderne er forankret i en forståelse af hvad autismen betyder for den konkrete borger, derfor forventer vi at :

 • Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut – gerne erfaring fra autismeområdet
 • Du kan arbejde struktureret samtidig med at vi udvikler de autismefaglige metoder under processen
 • Det er vigtigt du er fleksibel og har et godt fagligt blik på opgaven. Med andre ord du er god til faglige refleksioner og kan lide at arbejde med fælles fokus
 • Du skal kunne arbejde med visualisering, dokumentation og evaluering i fokus - vi er blandt andet inspireret af TEACCH, Bo Hejlskov Elven 
 • Du er modtagelig for kollegial sparing i forhold til opgaveløsningen
 • Du kan loyalt arbejde efter aftaler og vejledning
 • Du er god til at samarbejde med pårørende
 • Du er god til at samarbejde med andre relevante aktører i og uden for kommunen
 • Du har lyst til at bidrage og tilegne dig ny viden såvel fagligt som personligt
 • Du er en super god kollega der bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Du kan arbejde i skiftende vagter dag/aften/weekend

Derfor skal du vælge os

 • Du får en unik mulighed for at bidarge, og  mulighed for at tilegne dig specialviden omkring autisme, angst og OCD.
 • Du bliver en del af et positivt og givende fællesskab, hvor ”vi” følelsen er i højsædet.
 • Der er tilknyttet specialkonsulenter og mulighed for supervision

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til

Funkionsleder Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen

tlf. 29336428 - mail: heidi.lindberg.jensen@hedensted.dk 

Ansøgning

Ansøgningsfrist er fredag den 23.april kl 12

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 27. og onsdag den 28. april 2021

Om os

Voksenhandicap
Målgruppen er borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker 9 botilbud (ABL § 105), Mestringsenheden, ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag i alt 346 medarbejdere i Voksenhandicap. 

Social Omsorg

Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe så borgeren kan klare sig bedst og mest mulig selv.
Voksenhandicap er en del af Social Omsorg, som derudover består af Senior Plejehjem, Sundhed, rehab og Pleje, Velfærdsrådgivningen og Stab og Udvikling.
Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med, at skærpe identiteten om, at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra 5 politiske formulerede pejlemærker som du kan se her: https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf


Hedensted Kommune
Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det i/ ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det har vi mod og plads til.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR