Tørring Børnehus søger vuggestuepædagog 32 timer pr. uge fra den 1. juni eller før

Om jobbet

Tørring Børnehus søger pr. 1. juni 2021 en uddannet pædagog 32 timer pr. uge på en stue med 12 dejlige børn fra 0 til 3 år. Vi er et hus med 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Du kommer på stue med en pædagog og en studerende, og indgår også i et team i vuggestuen på 7 medarbejdere.

Din profil

Du er tydelig, robust og rummelig, og har nemt ved at samarbejde. For at passe ind hos os, skal du være frisk på at bidrage med, og prøve nye idéer og tiltag i tæt samarbejde med dine kollegaer. Alle vores pædagoger skal kunne betjene digitale værktøjer og udtrykke sig klart skriftligt. Vi stiller høje krav til os selv om samarbejde på tværs af stuerne, i huset generelt og med Myretuen. Vores medarbejderundersøgelse viser, at vi er gode til at støtte hinanden. Her er vi indstillet på at være fleksible, både med hensyn til arbejdstid og –opgaver.

Derfor skal du vælge os

Vi har et børnefællesskab fra alle sociale lag. Vi arbejder på at udvide samarbejdet med forældrene, hvor samskabelse er et af Hedensted Kommunes fokuspunkter. Vi søger altid viden til pædagogisk udvikling, og samarbejder projektbaseret for at udvikle nye muligheder indenfor vores rammer. Vi arbejder bl.a. med specialpædagogiske tiltag, hvor vi har fokus på at inkludere en del børn med sociale udfordringer. Vi har fokus på sansemotorik. Vi har en sprogvejleder ansat, og en specialpædagog er tilknyttet huset.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Stillingen er på 32 timer pr. uge med start den 1. juni 2021, evt. tidligere hvis muligt.

Som ansat i en integreret institution, skal man kunne indgå i alle børnegrupper og i begge afdelinger.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil høre nærmere om os, kan du kontakte pædagog Bettina A på tlf. 2496 1357 eller afdelingsleder Gitte på tlf. 2445 7789. Vores adresse er Drosselvej 4, 7160 Tørring.

Ansøgning

Når du søger stillingen, skal du gøre det elektronisk via linket herunder.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 17 på Drosselvej 4 i Tørring.

Om os

Sammen med Naturbørnehaven Myretuen udgør vi Tørringinstitutionen. Vi er et multikulturelt indslag i Tørring by, et aktivt, lille lokalsamfund, der indeholder alt, hvad man har brug for.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR