Dygtig inklusionsvejleder søges til spændende projektstilling på Uldum skole

Om jobbet

Brænder du for at forbedre børns trivsel og udvikling i skolens læringsfællesskaber? Har du værkstøjskassen fuld af specialpædagogiske greb, mentaliserende tænkning og en stor portion pædagogisk mod og nysgerrighed? Vil du sammen med os finde nye veje i arbejdet med de af vores elever, der oplever, at livet er fuld af bump og kolbøtter, der giver barrierer for deres udvikling, trivsel og læring?

Kan du svare ja til ovenstående, så har vi har drømmejobbet til dig. Vi vil de næste år sætte ekstra fokus på at opkvalificere vores indsatser omkring de elever, der har brug for en særlig opmærksomhed og støtte i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer. I den forbindelse har vi fået mulighed for at slå en meget spændende projektstilling op. Stillingen er på 37 timer og er tidsbegrænset til den 30. juni 2022. Ansættelse pr. 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Vi drømmer om, at du - ud fra mesterlære-princippet - kan sætte din viden og erfaring i spil både i det pædagogiske AKT-arbejde med elever og i det differentierede forældresamarbejde, og at du som deltager i teamsamarbejdet kan være med til at kvalificere arbejdet med at analysere barrierer, indhente og udfolde data, udarbejde systematiske handleplaner, iværksætte pædagogiske indsatser og evaluere resultaterne af disse.

Du vil undervejs være med til at udvikle på egen stilling i samspil med skoleleder.

Din profil

Vi har brug for, at du:

 • har erfaring med - og meget gerne relevant efter- eller videreuddannelse indenfor AKT, inklusion og specialpædagogik
 • har erfaring med at samarbejde med og om børn og familier i sårbare positioner
 • deltager i – evt. som mødeleder - samarbejdet med skolens ledelse, skolens AKT-team, lærere og pædagoger, eksterne samarbejdsparter samt selvfølgelig elever og deres forældre
 • planlægger, gennemfører og evaluerer praksisvejledning af lærere og pædagoger i klasserne gennem observationer, co-teaching, aktionslæring og evaluering
 • vejleder teams i arbejdet med at planlægge og gennemføre indsatser for enkelte børn, grupper af børn eller klasser
 • arbejder systematisk med handleplaner og evaluering af de iværksatte pædagogiske tiltag i samarbejde med de enkelte teams og ledelsen
 • bidrager med et stort didaktisk og pædagogisk indblik, overblik og overskud
 • underviser kolleger i udfordringer og virksomme pædagogiske tiltag knyttet til ADHD, ASF, tilknytningsforstyrrelser, alarmhjerne, eksplosiv adfærd, mangelfuld affektregulering, uhensigtsmæssige copingstrategier m.v.
 • kommunikerer tydeligt, præcist og bevidst
 • går foran og udfordrer eksisterende forståelser og praksisser med henblik på at skabe mest mulig læring og trivsel hos såvel eleverne som skolens professionelle

Derfor skal du vælge os

Vi forventer derfor, at du:

 • er solidt funderet i et anerkendende og ressourcefokuseret børne- og læringssyn
 • har stor viden om de udfordringer, børn kan have og være i – og hvordan vi kan skabe deltagelsesveje i skolens fællesskab for disse børn
 • er nysgerrig, tålmodig og mentaliserende i din tilgang til andre mennesker
 • er modig og robust i mødet med alle slags udfordringer
 • arbejder struktureret, systematisk og datainformeret og evner at opstille og arbejde mod både langsigtede mål og delmål
 • er innovativ i din tilgang til dine opgaver og kan idéudvikle med - og give vejledning til lærere og pædagoger tæt på deres praksis
 • har gode samarbejdsevner
 • kan indgå i et konstruktivt og til tider udvidet forældresamarbejde
 • er i stand til at iagttage egen praksis, og orientere dig mod det, der virker
 • er relationelt stærk og formår at skabe ro og respekt omkring sin person og samtidig skabe positive relationer til børn og voksne

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Sofie Stoltze på tlf. 2337 3596, for at høre yderligere om stillingen.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 13. december 2020.

Ansættelsessamtaler torsdag den 17. december 2020.

Om os

Uldum Skole er en lille skole i Uldum med ca. 150 elever fordelt på 0.-6. klasse og 24 engagerede og kompetente lærere og pædagoger. Vi er optagede af, at vores elever skal lære en masse og udvikle sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker, der oplever sig kompetente og føler sig værdsatte som de mennesker, de er. Og vi er optagede af selv at blive endnu dygtigere til at lave den bedste skole for netop de elever, der går på skolen.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR