GENOPSLAG: Pædagog søges til Bakkevejs kompenserende tilbud for udsatte børn og familier

Om jobbet

Dagtilbuddets indsats bygger på pædagogisk miljøorienteret behandlingsarbejde i forhold til børnene, samt kompensering, træning, støtte og vejledning i forhold til forældrene.

Vi søger pædagoger, der har hjerte for udsatte børn og familier, som er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis og som kan og vil udfordres i en spændende og udfordrende hverdag. Er du i stand til at bringe dig selv i spil i det pædagogiske arbejde og ser du muligheder i stedet for begrænsninger og kan indgå i en arbejdsplads hvor vi fagligt forstyrrer og inspirerer hinanden, så er dette måske stillingen for dig.

Dagtilbuddet Bakkevej er en afdeling under Dag- og døgntilbuddet Bakkevej. Vi har fokus på at arbejde støttende, kompenserende og behandlingsorienteret med udsatte familier og børn i Hedensted Kommune. Dagtilbuddet Bakkevej henvender sig til udsatte familier med børn i alderen 5-16 år. Dagtilbuddet er en forebyggende indsats, der dels støtter forældrene i deres forældrerolle og dels henvender sig til børnene, der dagligt kan benytte Dagtilbuddet efter institution/ skole. Ud over de familier, der er tilknyttet Dagtilbuddet Bakkevej, har vi også eksterne opgaver med andre familier i Hedensted Kommune. Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30-20.00 på hverdagene. Der kan forventes 1-2 arbejdsdage til kl. 20.00 ugentligt, samt én lørdag i dagtimerne pr. mdr.

Dagtilbuddet udfører behandlingsarbejde med en ydmyghed og respekt for det enkelte barns integritet. En ydmyghed og integritet, der udmøntes i konkrete handlinger, hvor det enkelte barn er unikt og ydes omsorg, stabilitet og forudsigelighed. Vi tror på at relationen med barnet har en særlig betydning og at vi derigennem sætter spor i hinandens hjerter. Vi arbejder rundt om hele barnet, og har fokus på betydningen af barnets familierelationer og den fælles livshistorie, som barnet bærer med sig sammen med sin familie. Barnet og barnets familie bliver mødt med en respekt og stor forståelse for hvad de kommer med.

Dagtilbuddets teoretiske grundlag tager udgangspunkt i flere teoretiske vinkler: 

 • Systemiske og narrative tankegange
 • Neuroaffektiv udviklingsteori - herunder mentalisering og tanker fra Theraplay
 • Tilknytningsteori
 • Relationspædagogik


Arbejdsopgaver

 • Kontaktpædagog for 2 børn og familier
 • Selvstændigt ud til eksterne opgaver i Hedensted Kommune
 • Målrettet arbejde efter handleplan og udviklingsplan på det enkelte barn
 • Samarbejde tæt med forældre, samarbejdspartnere og kollegaer
 • Udarbejde skriftlige beskrivelser og rapporter
 • Støtte op om børn/ unge i forhold til skole, fritid og familieforhold
 • Støtte op om forældre i udvikling af forældrerolle
 • Planlægge pædagogiske forløb og følge dem op
 • Deltage i faglig udvikling og supervision
 • Deltage i individuelle/ gruppesamtaler med familier og børn

Din profil

 • Du er uddannet pædagog
 • Du har en bred faglig viden inden for det sociale område og erfaring med familiearbejde
 • Du kan lytte, reflektere, give konstruktiv kritik og arbejde selvstændigt
 • Du kan formulere dig såvel i tale som på skrift
 • Du er engageret, fleksibel og omstillingsparat
 • Du har energi på daglige aktiviteter med børnene, samt faste støttende og udviklende samtaler med forældrene
 • Du er stabil, nærværende, robust, kan skabe tryghed og bevare overblikket
 • Du er i stand til at skabe en relation til børn og forældre
 • Du kan arbejde struktureret
 • Du kan møde børn og forældre med en anerkendende tilgang
 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider, hovedsageligt fra mandag til fredag
 • Du har kørekort

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • Gode fysiske rammer for familiearbejde i Hedensted by
 • Faglige dygtige kollegaer
 • Kollegial støtte og udvikling af faglige kompetencer
 • Seriøsitet og humor, der går hånd i hånd
 • Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.
 • Efteruddannelse
 • En skærpet rygepolitik for personalet

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej kan findes på www.bakkevejen.dk 

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Kjærsgaard på enten mail: lone.kjaersgaard@hedensted.dk eller på tlf. 23 83 76 48.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er d. 7. december 2020.
Samtaler forventes afholdt d. 11. december.
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR