Barselsvikar - Fysioterapeut børnetræning

Om jobbet

Træning i Hedensted Kommune omfatter genoptræning efter sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter serviceloven for både børn og voksne.

Vi søger en børnefysioterapeut til et barselsvikariat 34 timer pr. uge gerne med opstart 1. februar 2021

Det primære indhold i funktionen vil være:

 

  • Undersøgelse, behandling og træning af børn og unge i alderen 0 – 18 år efter servicelovens §11 stk.7 og Sundhedslovens §140
  • Deltagelse i netværksmøder i dagpleje, institutioner og skoler
  • Undervise unge mødre i samarbejde med sundhedsplejen
  • Holdtræning med overvægtige eller motorisk udfordrede børn

Din profil

Du er uddannet Fysioterapeut, har erfaring med træning af børn og finder motivation ved netop at arbejde med denne målgruppe. Du arbejder selvstændigt men søger samtidig vidensdeling med kollegaer. Du har kendskab til klinisk observation af børn og unge, Movement ABC og Bayley test.

Du er empatisk og evner at tænke kreativt i træningen. Du tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov, samtidig med at du udfordrer barnets formåen. Du har blik for samspillet i familien og et ønske om at samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere omkring barnet.

 

Derfor skal du vælge os

Du vil blive en del af et engageret og velfungerende børneteam samt indgå i den øvrige terapeutgruppe med 28 trænende ergo- og fysioterapeuter.

Vi vægter faglighed og produktivitet højt. Engagement, samarbejde, fleksibilitet og stabilitet er andre vigtige nøgleord for vores arbejde.

Vi arbejder evidensbaseret og monitorerer indsatserne.

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning har til huse i Sundhedshuset i Løsning og er organiseret i Sundhed. Vi er 43 medarbejdere med en bred faglig ballast indenfor både den fysiske, psykiske og sociale dimension af sundhed.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Kørekort er en nødvendighed. Der er adgang til kommunal bil.

Vi indhenter børneattest ved ansættelsen.

 

 

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås hos Koordinator Jette Lyshøj Hansen tlf. 30361457

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 4. december 2020

Samtaler afholdes: 11. december 2020

Om os

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling.

Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne, vi gør det ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det er vi helt med på. I Hedensted Kommune arbejder vi i høj grad ud fra borgerperspektivet, hvor kerneopgaven for Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Derfor arbejder vi ud fra 5 pejlemærker med borgerens oplevelse i centrum

https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf 

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR