Administrativ konsulent til Læringsområdet i Hedensted Kommune

Om jobbet

Er du konsulenten, der administrativt kan opruste vores kommunale opgaveløsning, den daglige drift og kvalificere ledelsesmæssige og politiske beslutninger? Så er et job i Læring måske noget for dig.

Administrationen i Læring, Hedensted Kommune søger en administrativ konsulent til en fast stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. januar 2021. 

Læring favner 0-18 års området og med næsten 2.000 medarbejdere på lønningslisten og et årligt budget på kr. 900 mio. har vi en fælles kerneopgave, hvor dine evalueringer, analyser og løsningsforslag skal komme hele området til gavn. På Læringsområdet står vi i de kommende år over for en række udfordringer, der skal analyseres, belyses og afrapporteres på, hvorefter løsningsforslag skal fremlægges, besluttes og implementeres. Vi arbejder hver dag på at understøtte ledere og medarbejdere på 0-18 års området i deres arbejde med kerneopgaven, at kvalificere vores velfærdsydelser på almen- og specialområdet samt bidrage til at sikre god betjening af vores borgere.

Din profil

Vi forventer, du har interesse for og erfaring med offentlig administration, og at du har en relevant videregående uddannelse.

Du har en personlig og faglig profil, hvor du mestrer udarbejdelse af analyser, rapporter og beregninger fx prognoser, kapacitetsstyring og løsningsorienterede scenarier. Du kan drive udviklingsprocesser, implementeringsopgaver og projekter. Det falder dig naturligt at påtage dig koordinerende funktioner og bevare overblikket i rollen som både inspirerende igangsætter, empatisk facilitator og samvittighedsfuld afslutter. Du har styr på almindelige forvaltningsretlige principper, har blik for jura og kan hurtigt omsætte nyt lovstof til praksis. Du mestrer tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper og er en anerkendende kommunikator, både på skrift og i tale. Du har flair for digitale redskaber og systemer, og du synes, det er spændende at sætte dig ind i, implementere og udfolde systemernes anvendelsesmuligheder.

Vi forventer, at du er en effektiv, stabil og struktureret teamplayer, der tager medansvar for den daglige drift og den organisatoriske udvikling med tværgående løsning af kerneopgaven. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og trives med forskelligartede arbejdsopgaver i en omskiftelig og udfordrende hverdag – og så har du et godt humør. Vi forventer, at du: 

  • er systematisk og har en analytisk tilgang til at kvalificere vores velfærdsydelser
  • kan jonglere med præsentationsværktøjer, journaliseringssystemer og diverse digitale platforme
  • besidder et bredt kendskab til offentlig administration
  • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge dit arbejde
  • er ekspert i hurtigt og grundigt at sætte dig ind i nye ting

Da der forventes en del kørsel vil kørekort og egen bil være en fordel.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

  • et spændende, udfordrende og varieret job
  • en arbejdsuge med alsidige, varierende og udfordrende opgaver
  • en arbejdsplads med kompetente, konstruktive og engagerede kolleger
  • en organisation i rivende udvikling, som har fokus på implementering af politikker, omstillingsarbejde og en række nye initiativer

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Der vil blive indhentet børneattest.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte administrativ leder i Læring Per Lunding på tlf. 7975 5501.

Ansøgning

Søg stillingen via linket eller det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.hedensted.dk/job

Ansøgningsfrist den 2. november 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 11. november 2020 (med evt. 2. samtale 17. november 2020).

Om os

På læringsgangen på Juelsminde Rådhus, hvor du vil få base, er vi ca. 20 ansatte - heraf 5 ansatte i administrationen. Du vil blive mødt af søde, imødekommende og engagerede kolleger, der tilsammen har en alsidig opgaveportefølje. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling, vi har et spændende og alsidigt arbejdsindhold, her er albuerum og hverdage med medindflydelse og ansvar. Organisatorisk arbejder vi i Læring på at samle en række administrative opgaver på tværs. Du får dermed mulighed for at være med til at udvikle tværgående administrative funktioner på hele Læringsområdet. Vi har i organisationen fokus på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt løser kerneopgaven for borgerne og for organisationen. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur, samtidigt med at vi udfører et godt fagligt arbejde.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR