Ambitiøs faglig koordinator med overblik og flair for tværfagligt samarbejde søges til Børn og Familier, Hedensted Kommune

Om jobbet

Alle borgere i Hedensted skal færdes vel, og vi skal som kommune understøtte den bevægelse. I Børn og Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at børn, unge og deres familier har optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer, både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge.

Børn og Familier er en del af området Læring, som har fået en ny og ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej.

I 2017 implementerede vi en tværfaglig koordinationsmodel, som dels sætter fokus på og involverer familien, dels vægter professionel forberedelse og koordinering. Som faglig koordinator får du en central rolle i at understøtte modellens ambitioner i praksis og udvikle på den. Vi har samtidig fokus på systematikken i sagsbehandlingen, og implementerer aktuelt en ny praksis på både myndigheds- og leverandør området.

Læring har netop fået en ny Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag kan arbejde på at fremme trivslen. Børn og Familie har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken. Som faglig koordinator kommer du til at koordinere og deltage aktivt ind i dette spor.

Stillingen arbejder primært ind i to spor:

Kvalitetssikring:

Det er vigtigt, at vi i Børn og Familier leverer tilbud af høj kvalitet, som er på linje med gældende lovgivning og vores faglige ambitioner på området. Derfor indeholder funktionen bl.a. koordinering vedr. DUBU, refusionssager, ny lovgivning/relevante afgørelser og implementering heraf, genvurdering af underretninger, statistik og ledelsesinformation.

Udvikling og understøttelse af systematikker, indsatser og projekter samt faglig udvikling

Vi er optaget af, hvordan fælles systematikker og øget brobygning/koordinering kan styrke vores daglige drift og løfte de projekter og processer vi indgår i internt såvel som i det samlede Læringsområde og uden for dette. Du bliver derfor ansvarlig for:

 • Brobygningen mellem myndighedsområdet og leverandørområdet i Børn og Familier
 • Omsætning og udvikling af Den Tværfaglige Koordinationsmodel i hele organisationen, herunder styrket kendskab og samarbejde med samarbejdspartnere
 • Understøtte fortsat implementeringen af Signs of Safety og systematik i sagsbehandlingen
 • Udvikling af ledelsesinformation for Børn og Familier som område

Din samarbejdsflade vil overvejende være myndighedsområdet, men også afdelingens leverandører, ligesom du vil udvikle og brobygge med kolleger i hele Læring. Der er derfor rig mulighed for sparring på og samarbejde om dine ansvarsområder.

Din profil

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver med indgående erfaring fra myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge:

 • Du har en stor erfaring med og forståelse for lovgivningen på området, ligesom du har flair og interesse for at tilegne dig nyt lovstof og bred erfaring med DUBU
 • Optimalt har du erfaring fra en tværgående funktion, og har skabt udvikling og resultater inden for stillingens to spor
 • Du skaber forståelse og sammenhængskraft såvel indadtil som udadtil om udviklingen af den tværfaglige indsats og besidder en god portion selvindsigt, der gavner dine samarbejdskompetencer
 • Du er i stand til at formidle og drive udviklingsopgaver såvel internt som eksternt i afdelingen, ligesom du er i stand til at skabe sammenhæng med hele Lærings området
 • Det er vigtigt, at du tager ansvar for de processer, du er en del af og ledelse på opgaverne
 • Du har stærke kommunikative kompetencer og en veludviklet sans for at navigere i en politisk styret organisation med mange interessenter på forskellige niveauer

Som person er du lyttende, nysgerrig og formidlende og håndterer udfordringer med personligt overskud. Du er god til at danne relationer, både internt og på tværs af organisationen, og er kendt for at invitere til samskabelse.

Derfor skal du vælge os

Børn og Familier består af et Familieteam og et Børnehandicapteam med engagerede medarbejdere – 27 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap og 2 teamledere for Familieområdet. Derudover et Familiecenter, som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, Familieplejen, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en leder af kompetencegruppen.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i en kommune med korte beslutningsveje og højt til loftet. Du får rig mulighed for at være med til at udvikle funktionen
 • En organisation med en samarbejdskultur, der bygger på ansvar, dialog og udvikling
 • Et læringsområde, hvor vi er ambitiøse på alle børn og unges vegne, og ved, at vi kun lykkes i forpligtende fællesskaber på tværs
 • En organisation, der stiller høje krav til det faglige niveau
 • En ambitiøs organisation præget af holdånd og viljen til at spille hinanden gode –  altid med øje for de børn og familier, vi har til opgave at hjælpe godt på vej
 • En meget engageret og dygtig medarbejdergruppe

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Du vil få din gang rundt i hele kommunen, og kørekort er derfor nødvendigt. Dit daglige udgangspunkt vil være i Ølholm, og du refererer til leder af Børn og Familier.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Kørekort er nødvendigt.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse efter 30. juli 2020 til leder af Børn og Familier Charlotte Rottbøll Lauridsen, mobil 3046 8507.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 30. august 2020.

1. samtalerunde forventes afholdt den 10. september 2020 formiddag og eftermiddag. 2. samtalerunde forventes afholdt den 21. september 2020 formiddag og eftermiddag. Der vil imellem samtalerne blive udarbejdet en test, som danner grundlag for 2. samtale.

Om os

Børn og Familier består af Børnehandicap samt Familieområdet, og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde. 

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR