Vi søger 2 socialrådgivere til Børnehandicap, Børn og Familier, Hedensted Kommune

Om jobbet

Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge.

Børn og Familier er en del af området Læring, som har fået en ny og ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej.

Børn og Familier består af Børnehandicap samt Familieområdet, og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde. I 2017 implementerede vi en tværfaglig koordinationsmodel, som dels sætter fokus på og involverer familien, dels vægter professionel forberedelse og koordinering. Vi har fokus på systematikken i sagsbehandlingen, og implementerer aktuelt en ny praksis på både myndigheds- og leverandør området.

Læring har netop fået en ny Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivslen. Børn og Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken.

Vi søger 2 socialrådgivere til Børnehandicap pr. 1. oktober 2020. Stillingerne er faste stillinger på 37 timer ugentligt. Den ene stilling vil som udgangspunkt have sin placering i Ølholm, den anden i Juelsminde. Men du skal være forberedt på ind imellem at sidde i Hedensted og Juelsminde/Ølholm, da vi for at styrke det faglige fællesskab sætter os sammen efter en nærmere plan.

For stillingerne er gældende, at du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur samtidig med, at vi udfører et godt fagligt arbejde. Vi har i Børn og Familier diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Vi er ICS certificerede, har indført DUBU i 2015 og ny version 1. januar 2019 og har anvendt udredningsværktøjet på børnehandicapområdet siden 2015.

Din profil

Vi forventer, at du er teamplayer, og er parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udviklingen af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven Læring, og du har gode kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Endvidere lægger vi vægt på, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne – og ser værdien heraf - ligesom du ikke finder det en begrænsning at arbejde med en økonomisk bevidsthed. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver og optimalt har du flere års erfaring indenfor børnehandicap området.

Derfor skal du vælge os

Børn og Familier består af et Børnehandicapteam og et Familieområde med engagerede medarbejdere – 27 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap og 2 teamledere for Familieområdet. Derudover et Familiecenter som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, Familieplejen, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en leder af kompetencegruppen.

 

I Børnehandicapteamet omfatter opgaverne:

 • Rådgivning og vejledning
 • Sagsbehandling af de handicapkompenserende ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) jf. Servicelovens §§ 41 og 42
 • Visitering til afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet jf. Servicelovens §§ 84/44
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser / børnehandicapudredninger og handleplaner
 • Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv.
 • Afdækning og inddragelse af netværk
 • Igangsætning af foranstaltninger – både forebyggende og anbringelse
 • Opfølgninger på iværksatte foranstaltninger
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier
 • Tværfaglige koordinationsmøder med familierne

 

Vi tilbyder:

 • Introduktions forløb
 • Et attraktivt antal sager
 • Rammer der muliggør et godt socialfagligt arbejde i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen
 • Et varieret og spændende job
 • Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab
 • Ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • Sparring efter behov
 • Faglig refleksion
 • Ekstern supervision

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Kørekort er nødvendigt.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Marianne Bendixen på tlf. 6161 1621 (dog ikke i uge 29-31).

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 16. august 2020.

Samtaler forventes afholdt den 25. august 2020 formiddag og eftermiddag.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR