Engageret og udviklingsorienteret idrætskonsulent

Om jobbet

Vi søger en idrætskonsulent, da vores nuværende kollega har fået nyt job. Hedensted Kommune er en decentralt opbygget kommune, som støtter lokale fællesskaber og foreningsliv, der er et særligt kendetegn for kommunen. Vi har fokus på strategisk udvikling og vægter et godt samarbejde med borgere, foreninger og faciliteter.

I det kommende år har vi flere udviklingsprojekter, som du kommer til at lede og blive en del af. I samarbejde med vores 13 selvejende idrætsanlæg er vi optaget af effektiv udnyttelse og starter i august aktivitetsmålinger i hallerne. Fire idrætsanlæg åbner i den kommende sæson dørene for alle brugere ud over de folkeoplysende foreninger. Derudover igangsætter vi uddannelse og inspiration til det folkeoplysende område, udvikler mødesteder og aktiviteter i naturen og deltager i forskningsprojekter og forskellige netværk.

Idrætskonsulenten skal fortsætte den strategiske udvikling af idræt- og fritidsområdet bl.a. via opgaverne:

 • Lede og bidrage til udviklingsprojekter i samarbejde med øvrige afdelinger, foreninger og andre aktører f.eks. uddannelsesinstitutioner og nationale parter
 • Samarbejde med lokalområder og foreninger om udvikling af eksisterende og nye anlæg
 • Udarbejde oplæg om idræts- og fritidsområdet, herunder politiske dagsordner
 • Planlægge og afvikle den årlige inspirationsdag samt øvrig foreningsudvikling
 • Være tovholder på uddannelsestilbud til facilitetsmedarbejdere og bestyrelser i samarbejde med privat uddannelsesinstitution
 • Rådgive og understøtte foreninger og andre fællesskaber samt sikre netværk og samarbejde på tværs af aktørerne
 • Administrativ behandling af tilskud til haller og foreninger
 • Administration af kunstgræsanlæg i samarbejde med fodboldklubberne
 • Bidrage til udvikling af Fritidsportalen og Conventus

Din profil

Du har formentlig en idrætsfaglig baggrund og derudover forestiller vi os, at du har:

 • Kendskab til aktører, der arbejder med idræt og folkeoplysning og fornemmelse for samspillet mellem kommune og det frivillige foreningsliv
 • Erfaring med og forståelse for det frivillige foreningsarbejde – og gerne med egne erfaringer fra foreningslivet enten som aktiv, instruktør eller bestyrelsesmedlem
 • Erfaring med kommunikation både mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper
 • Analytisk sans, kan tænke strategisk og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • Har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj brugerinddragelse
 • Er udadvendt, opsøgende og god til at gribe ideer og drible dem videre til konkrete indsatser
 • Er en målrettet og resultatorienteret holdspiller
 • Kan motivere og inspirere andre og opnå følgeskab i projekter og indsatser via dialog, imødekommenhed og optimisme
 • Trives med stor variation i opgaverne fra uge til uge, fra skrivebordsarbejde til afvikling af aktiviteter og fra store projekter til små opgaver.

Derfor skal du vælge os

I Hedensted Kommune er alle afstande korte: Mellem borgere og politikere, mellem ledere og medarbejdere og mellem ansatte og politikere. Kulturen er præget af lyst og mod til i fællesskab at søge og afprøve nye veje og måder at løse vores opgaver på. Der er meget få regler og retningslinjer og ikke alt er defineret og fastlagt på forhånd i Hedensted Kommune.
Du får med andre ord mulighed for at være et sted, hvor der ikke er langt fra ord til handling.
Du kan læse mere om Hedensted Kommune, vores værdier og arbejdsgrundlag her:

https://www.hedensted.dk/om-kommunen

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer, der selvstændigt tilrettelægges i forhold til opgaver og samarbejde med andre. Du skal have mulighed for at kunne arbejde aften og weekend, når der er møder og arrangementer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Har du brug for at vide mere om os og om stillingen, kan du kontakte Leder af Kultur og Fritid Teresa Egballe i uge 28, 29 og 30 på mail Teresa.Egballe@hedensted.dk og fra d. 27. juli på tlf. 23443696. Fra d. 3. august kan du også kontakte Kultur- og Fritidskonsulent Inger Slumstrup på tlf. 79755105 og via e-mail på Inger.Slumstrup@Hedensted.dk

Ansøgning

Skriv en ansøgning med relevante bilag og hvorfor præcis du søger jobbet. Ansøgningsfristen er 15. august. Vi læser løbende ansøgninger i hele perioden. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde 20. august og 2. samtalerunde 26. august med henblik på ansættelsesstart 1. oktober 2020.

Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, skal forvente at blive testet i det mellemliggende tidsrum.

Om os

Stillingen er organisatorisk placeret i Kultur og Fritid, der ud over folkeoplysning også arbejder med landdistriktsudvikling, kultur samt forskellige aktiviteter til børn, unge og seniorer. Du får i første omgang kontor på Tjørnevej i Uldum, men flytter i starten af 2021 til et nyt, moderne administrationshus i Tørring. Du kommer til at indgå i en afdeling, der vægter en uformel stemning, godt humør og lysten til at hjælpe hinanden.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR