Ambitiøs pædagog søges til kommunalt specialtilbud på Rask Mølle Skole

Om jobbet

Grundet høje ambitioner om at opbygge yderligere professionel kapacitet i vores specialtilbud, søger vi en uddannet pædagog, der har erfaring inden for specialområdet, til en fast fuldtidsstilling i vores kommunale specialklasser (evt. også special-SFO) på Rask Mølle Skole med tiltrædelse senest 1. oktober 2020.

Stillingen er som udgangspunkt tiltænkt vores MS-klasse for elever med socioemotionelle- og relationelle udfordringer i en lille elevgruppe i alderen 10 -14 år. Her er der tale om en skolepædagogstilling med en årsnormsfordeling på 40 skoleuger og 2 planlægningsuger. Hvis det viser sig, at du kan bidrage med nyttig erfaring og specialpædagogisk viden, som kan matche nogle af vores andre elevgrupper, kan dette evt. også komme i spil.

Din profil

Vi forventer, du er uddannet pædagog med spidskompetence og erfaring i at arbejde med børn med opmærksomhedsforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer. Derudover vil kendskab og erfaring med pædagogiske tilgange for børn med ASF være en fordel på sigt, da vi får flere elever i denne målgruppe.

Du skal kunne bidrage med ”drive”, dedikation, visioner og være fagligt stærk inden for specialområdet. Du skal ”turde byde ind”, være ambitiøs, struktureret og være indstillet på at gå forrest i videreudviklingen af vores specialskoletilbud. Vi forventer derfor, du med din faglige ekspertise og erfaring kan ”skubbe” til den eksisterende pædagogiske praksis og samarbejdskultur. Det er nødvendigt, at du er helt afklaret med denne rolle, og at du desuden motiveres ved at arbejde med børn, der er særligt udfordret på adfærd, tålmodighed og relationer. Hvis du derudover har flair for bevægelses-, praktiske- eller musiske aktiviteter, vil det være et yderligere plus.

Arbejdet vil primært bestå i at opbygge relationer, skabe tillid og sikre en tryg og stabil ramme for eleverne i løbet af skoledagen. Derudover vil social træning, pausetilsyn og understøttelse af den fagfaglige undervisning i skolen også være en del af opgaverne. Du skal desuden varetage et tæt og opfølgende skole-hjemsamarbejde med opholdssteder og familier.

Stillingen er målrettet 3-5 elever på vores mellemtrin i alderen 10 -14 år, som er udfordret af tilknytningsforstyrrelser, socioemotionelle- eller relationelle vanskeligheder. Dette job vil i høj grad minde om det social- og specialpædagogiske arbejde, der foregår på opholdssteder med anbragte børn og unge. Dertil skal du understøtte og hjælpe eleverne med skolearbejde.    

Stillingen varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger og lærere og fra afdelingen.

Vi forventer:

  • Du er helt afklaret med at arbejde med en udfordret elevgruppe, hvor ”bølgerne af og til går højt” både verbalt og adfærdsmæssigt.
  • Du ser bag elevens adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til eleverne uanset diagnose.
  • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, struktur og en tryg ramme.
  • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering i forbindelse med elever med udadreagerende adfærd.
  • Du arbejder reflekterende og professionelt omkring den specialpædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores kollegiale læringsfællesskaber.
  • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
  • Du er mødestabil, da disse elever i forvejen ofte tidligere har været udsat for voksensvigt.

Derudover skal du udvise fleksibilitet og kunne navigere i en omskiftelig og hektisk hverdag.

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle og Horsens. Skolen har ca. 460 elever, hvoraf 33 p.t er tilknyttet vores kommunale specialtilbud.

Specialafdelingen består aktuelt af fem klasser/grupper: IK (indskoling), MGA, MO, MS (mellemtrin) og UGA (udskoling). Antallet af elever og klasser varierer fra år til år, alt efter antallet af visiteringer. Afdelingen er p.t. i en positiv vækst.

Eleverne i specialklasserne har forskellige udfordringer/diagnoser, som typisk er: indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, socioemotionelle- og relationelle udfordringer. De er typisk visiteret til os fra skoler i Hedensted Kommune.

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer fra både special- og almendelen, hvor du får mulighed for at bringe dine specialpædagogiske kompetencer i spil.

Du vil få mulighed for at indgå i en innovativ proces, hvor du primært skal medvirke til at videreudvikle vores specialtilbud for den beskrevne målgruppe i afdelingen. Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via fælles reflekterende team og supervision med ledelse, kollegaer og eksterne fagpersoner.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag:

  • Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden.
  • Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret og samfund.

Værdigrundlag:

  • Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte.

Afdelingsleder specialafdelingen, Morten Præstbro på tlf. 6162 9606.

SFO-leder, Dorthe Schrøder på tlf. 4046 7177.

Ansøgning

Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send din ansøgning og CV med billede samt relevante bilag hurtigst muligt.

Vi vil læse ansøgninger løbende men med ansøgningsfrist den 17. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden den 24.-27. august 2020. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR