To ambitiøse lærere søges til kommunalt specialtilbud på Rask Mølle Skole

Om jobbet

Grundet elevtilgang og ambitioner om at opbygge yderligere professionel kapacitet i vores specialtilbud, søger vi to uddannede lærere, der har erfaring inden for specialområdet, til to faste stillinger i vores kommunale specialklasser på Rask Mølle Skole med tiltrædelse senest 1. oktober 2020.

Den ene er en fast fuldtids lærerstilling i vores MGA-klasse for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GUA) i en gruppe bestående af p.t. 6 elever fra 4. – 7. kl.

Den anden er en fast fuldtids lærerstilling i vores udskolingsklasse UGA, hvor eleverne typisk har forskellige udfordringer som indlæringsvanskeligheder, ADHD og ASF. Klassen består aktuelt af 8 elever fra 7.-10. klasse.

Din profil

Vi forventer i begge stillinger, at du er uddannet lærer med spidskompetence og erfaring i at arbejde med elever i specialskoletilbud.

I førstnævnte stilling er det desuden et ”must”, at du har erfaring i og kvalifikationer til at arbejde specifikt med målgruppen (ASF, GUA), ligesom det forventes, at du kan planlægge strukturerede og individuelle undervisningsforløb for eleverne og inddrage visuelle støttesystemer og evt. LST-værktøjer. Du må desuden påregne at blive en vigtig ressource i forhold til kollegial sparring inden for autismepædagogik -og undervisning.

I den anden stilling forventer vi, at du har alsidig erfaring med at undervise overbygningselever i specialregi med både indlæringsvanskeligheder, ADHD og/eller ASF, socioemotionelle udfordringer. Du må påregne at skulle undervise i en bred fagrække sammen med teamets øvrige lærere. Det er centralt, at du har høje ambitioner på elevernes vegne og formår at gøre undervisningen varieret, differentieret og inspirerende for eleverne. Det vil desuden være et kæmpe plus, hvis du har erfaring i at føre specialelever til en hel eller delvis afgangsprøve i 9. kl.

I begge stillinger skal du kunne bidrage med ”drive”, dedikation, visioner og være fagligt stærk inden for specialområdet. Du skal ”turde byde ind”, være ambitiøs, struktureret og være indstillet på at gå forrest i videreudviklingen af læringskulturen i vores specialtilbud. Det er nødvendigt, at du er helt afklaret med denne rolle, og at du motiveres ved at arbejde med børn, der er særligt udfordret på adfærd, hukommelse, tålmodighed og relationer.

Stillingerne varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger og lærere og fra afdelingen.

Vi forventer:

  • Du er helt afklaret med at arbejde med en udfordret elevgruppe, hvor ”bølgerne af og til går højt” både verbalt og adfærdsmæssigt.
  • Du ser bag elevens adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til eleverne uanset diagnose.
  • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, struktur og en tryg ramme.
  • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering i forbindelse med elever med udadreagerende adfærd.
  • Du arbejder reflekterende og professionelt omkring den specialpædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores kollegiale læringsfællesskaber.
  • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
  • Du er mødestabil, da disse elever i forvejen ofte tidligere har været udsat for voksensvigt.

Derudover skal du udvise fleksibilitet og kunne navigere i en omskiftelig og hektisk hverdag.

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle og Horsens. Skolen har ca. 460 elever, hvoraf 33 p.t er tilknyttet vores kommunale specialtilbud.

Specialafdelingen består aktuelt af fem klasser/grupper: IK (indskoling), MGA, MO, MS (mellemtrin) og UGA (udskoling). Antallet af elever og klasser varierer fra år til år, alt efter antallet af visiteringer. Afdelingen er p.t. i en positiv vækst.

Eleverne i specialklasserne har forskellige udfordringer/diagnoser, som typisk er: indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, socioemotionelle- og relationelle udfordringer. De er typisk visiteret til os fra skoler i Hedensted Kommune.

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer fra både special- og almendelen, hvor du får mulighed for at bringe dine specialpædagogiske kompetencer i spil.

Du vil få mulighed for at indgå i en innovativ proces, hvor du primært skal medvirke til at videreudvikle vores specialtilbud for den beskrevne målgruppe i afdelingen. Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via fælles reflekterende team og supervision med ledelse, kollegaer og eksterne fagpersoner.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag:

  • Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden.
  • Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret og samfund.

Værdigrundlag:

  • Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte.

Afdelingsleder specialafdelingen, Morten Præstbro på tlf. 6162 9606.

Viceskoleleder, Knud-Erik Andersen på tlf. 2499 3003.

Ansøgning

Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send din ansøgning og CV med billede samt relevante bilag hurtigst muligt. Det er vigtigt, du angiver, hvilken stilling du søger.

Vi vil læse ansøgninger løbende men med ansøgningsfrist den 17. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden den 24.-27. august 2020. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR