2 Lærere til Stjernevejskolen

Om jobbet

Brænder du for jobbet som lærer på mellemtrin/udskoling, og kan du bevare overblikket, når tempoet er højt?
Så er det måske dig, vi søger til Stjernevejskolen i Hedensted.

Vi kan tilbyde 2 faste fuldtidsstillinger til besættelse pr. 1. oktober 2020 - eller hurtigst muligt.
Vi søger lærere, som er engagerede, målrettede og ambitiøse, og som har lyst til at være kollega med en række fagligt dygtige medarbejdere.

På Stjernevejskolen vægter vi gode samarbejdsrelationer og godt humør.

Du har et, eller flere af følgende fag:

 • Engelsk
 • Idræt
 • Matematik
 • Fysik/kemi
 • Evt. svømning
 • Mellemtrin og udskoling er dér, hvor dine kompetencer kommer bedst i spil.

Din profil

Vi forventer, at du

 • Er uddannet lærer
 • Er en robust og fagligt kompetent underviser
 • Er optaget af, at eleverne bliver dygtige og trives
 • Er positiv, engageret, udviklingsorienteret og parat til at indgå i et tæt samarbejde med dit team af lærere og pædagoger samt forældrene
 • Kan (sam)arbejde systematisk med klasserumsledelse
 • Er god til at skabe relationer og kan motivere
 • Har øje for elevernes ressourcer og kan sætte dem i spil

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

 • • En udviklingsorienteret skole, hvor vi sammen finder gode muligheder og løsninger.
 • Engagerede og dygtige kollegaer, der er parate til at løfte de fremadrettede opgaver proaktivt og professionelt, og som gerne bidrager aktivt med nye ideer og initiativer.
 • Vi er optaget af gode læringsmiljøer og hvordan rammerne herom skal være.
 • Vi har stort fokus på høj faglighed og trivsel – og at disse ses i et samspil.
 • Sparring og vejledning
 • Vi har en aktiv og udviklingsorienteret skolebestyrelse og god forældreopbakning
 • Vi kan lide vores arbejde, og vi er stolte af de resultater vi opnår sammen med vores elever.
 • Vi arbejder i teams og med PLF.
 • Vi er en skole med højt humør og humor. Vores vision er ”Læring og trivsel for alle”

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.
 
Ansøger, der får tilbudt jobbet, vil blive anmodet om tilladelse til at indhente børneattest.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger ved henvendelse på mail til skoleleder Sabina Marquard Madsen
Sabina.Madsen@Hedensted.dk  eller viceskoleleder Asger Hansen Johansson Asger.Johansson@Hedensted.dk
Du kan også ringe til skolen fra uge 32 på 79741150.

Ansøgning

For at komme i betragtning skal ansøgning sendes over jobportalen på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 19. august 2020

Der afholdes ansættelsessamtaler den 25. august 2020

Om os

Vi har ca. 550 elever i 0.-9. kl., en SFO med ca. 175 børn, samt en centerafdeling med 60 elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

I vores værdier tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, men anser det for vigtigt, at barnet samtidig indgår i et forpligtende fællesskab. Vi værdsætter, at både tradition og fornyelse vægtes, at åbenhed og dialog fremmes, samt at børnene møder læringsmiljøer, der fremmer læring og sikrer faglighed således, at de bliver parate til uddannelse eller job.
Vi arbejder målrettet på at bringe resurse, vejledere og indsatser bedst muligt i spil, så vi ”rammer” så mange børn som muligt.
Udviklingsmål for skolen er og vil I de kommende år være mentalisering og faglig stilladsering.
Kommunens idrætstalentklasser for 7.-9. årgang er placeret på Stjernevejskolen.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR