Pædagog til vuggestuen

Om jobbet

Vi søger en uddannet pædagog til Rask Mølle børneunivers fra den 1. oktober 2020. Stillingen er i vuggestuen i Søstjernen med et ugentligt timetal mellem 30 – 34 timer.

For os handler kerneopgaven om det HELE barn, - om at blive til nogen.

Vi er dagtilbud, der vægter fagligheden, relations dannelsen mellem børn, forældre og det pædagogiske personale og det gode arbejdsmiljø.

Vi har fokus på at skabe en hverdag for børnene med trivsel, udvikling, leg, læring og dannelse. Dette gør vi gennem vores værdier, ansvar, dialog og udvikling.

Vi tror på, at vi kun gennem samarbejdet med forældrene kan rykke på barnets trivsel, udvikling og læring, derfor vægte vi samarbejdet med forældrene højt, samt samarbejdet i og med bestyrelsen.

Vi er ikke en gruppeopdelt vuggestue, men optaget af at skabe små læringsmiljøer med afsæt i de styrkede læreplaner. Vi vægter, at skabe ro og fordybelse for hele børnefællesskabet med øje for det enkelte barn.

Vi arbejder med afsæt i Hedensted kommunes børne- og unge politik, MLE, læringsledelse og Klar til læring – de syv kompetencer. Se evt http://klartillaering.dk/ og http://laeringsledelse.dk/ 

Din profil

Du:

 • Kan omsætte faglighed til praksis og brænder for arbejdet med de 0 – 6 årige
 • Kan arbejde relationelt
 • Er omsorgsfuld og nærværende
 • Har evnen til at samarbejde med kollegaer og ledelse og bidrager til udvikling og et godt arbejdsmiljø
 • Kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene
 • Kan skabe en dagligdag ud fra vores værdier i kommunen
 • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • Kan dokumentere og evaluere i det pædagogiske arbejde
 • Bidrager med positivitet, energi og nysgerrighed
 • Er fleksibel og mødestabil
 • Har lysten til udvikling af egen faglighed samt pædagogisk praksis

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • et spændende arbejdsmiljø, hvor faglighede prioriteres højt
 • faglig sparring
 • et fagligt stærkt dagtilbud
 • samskabelse og involvering af nærmiljøet, herunder samarbejde med skolen, idrætslivet og spejderne bl.a
 • faglig refleksion, fordybelse og udvikling af praksis i et professionelt læringsfællesskab i hverdagen

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations - og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Selvom hjemmesiden er af lidt ældre dato, kan denne stadigt besøges.

Der vil være rundvisning for kandidater til stillingen efter ferien onsdag den 12. august 2020 kl. 10 og igen kl. 15. Vi forventer gerne, du kommer på besøg til rundvisningen.

Det skal dog nævnes at du kan møde andre kandidater til stillingen på rundvisningen.

Rundvisningen kræver ingen tilmelding.

VIGTIGT grundet ferieafvikling: Er der yderligere spørgsmål kan institutionsleder Jane Lindner træffes efter den 3. august 2020 på tlf. 6161 2599.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag den 16. august 2020.

Samtaler vil blive afholdt i uge 35 fra kl. 13.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR