Olie – og kemikalietanke

Der er specielle regler for tanke til olie eller kemikalier på over 6000 liter.

Hvis du skal etablere en olie- eller kemikalietank over 6000 liter, vil det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen vil afhænge af hvad der skal være i tanken, og om den er nedgravet eller overjordisk.

Tilladelse til nedgravede tanke, der skal bruges til kemikalier, gives af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Aktuelle afgørelser

I øjeblikket er der ingen nye afgørelser

Klageregler

Hvis du har en væsentlig interesse i sagen kan du klage over afgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Hedensted Kommune

miljo@hedensted.dk eller til Teknik & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum.

For tank under 6000 liter, der skal bruges til olie og olieprodukter – og det kan fx være private olietanke, som kaldes villatanke - er der særlige regler i olietankbekendtgørelsen, se under olietank.

Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos Miljøstyrelsen eller kommunen.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail