Udledningstilladelser til Hedensted Spildevand A/S

Herunder offentliggøres meddelte udledningstilladelser til Hedensted Spildevand A/S i perioden efter den 3. marts 2015

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra bolig- og erhvervsområder i Kragelund i Tilløb til Krollerup Bæk
Se afgørelsen 
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udløb af tag-, vej- og overfladevand fra erhvervsområder i Hornsyld via forsinkelsesbassin i Bjørnkærgrøft
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområder på del af Bankagervej og på Friggsvej i Ølsted i Tranekær Grøft
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udløb af tag-, vej- og overfladevand fra Grønlund, 7160 Tørring via grøft og rør i Gudenå 
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Midlertidig tilladelse til sænkning og udledning af grundvand fra Hedensted i Torup Bæk
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra Tværvej, Hornsyld i Smedebæk
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udledning af tag-, vej-, og overfladevand fra den nordlige del af Hedensted by i Torup Bæk
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet

Tilladelse til udledning af tag-, vej, og overfladevand fra dele af Rask Mølle by i Møllebækken
Se afgørelsen
Klagefristen er udløbet