Brugerbetaling for godkendelser og tilsyn

Visse virksomheder og husdyrbrug skal have regelmæssigt tilsyn, og de er omfattet af brugerbetaling

Der udsendes hvert år i december opkrævning af brugerbetaling fra Hedensted Kommune for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelses- og Husdyrbrugloven.

Brugerbetalingen opkræves i henhold til Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Brugerbetalingen dækker en del af den tilsyns- og godkendelsesaktivitet, som kommunen har udført i det pågældende år.

Fakturaen kan indeholde følgende poster:

  • Godkendelse - aktiviteter på virksomheden (f.eks. møder i forbindelse med ny godkendelse)
  • Godkendelse - aktiviteter uden for virksomheden (udarbejdelse af godkendelse "ved skrivebordet")
  • Tilsyn - aktiviteter på virksomheden (her medgår den tid sagsbehandleren har været på virksomheden ved tilsyn)
  • Tilsyn - aktiviteter uden for virksomheden (forberedelse af tilsyn, tilsynsrapport, opfølgning, kontrol af indberetninger, grønne regnskaber m.m.)
  • Fremmede tjenesteydelser, hvoraf der faktureres 57,79% (hvis kommunen har benyttet konsulenthjælp til opgaver, der er omfattet af brugerbetaling)

Hvis der er lavet revision/revurdering af gamle miljøgodkendelser, kan tiden herfor være medtaget under ”Tilsyn - aktiviteter uden for virksomheden”.

Opkrævningsperioden er 1. november til 31. oktober. Timetaksten fastsættes hvert år af Miljøstyrelsen. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail