ReMida Hedensted

er et kulturprojekt, hvor skoler, daginstitutioner m.v. bruger genbrugsmaterialer i læringsprocessen.

ReMida Hedensted 
Lunavej 2A 
8722 Hedensted

Mail: remida@hedensted.dk 
Tlf.: 40 10 38 58
Hjemmeside: remida.hedensted.dk

Om ReMida Center Hedensted

ReMida Center Hedensted er et center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer, fejlproduktion mv., indsamlet hos produktionsvirksomheder og detailhandel i lokalområdet.

Alle materialer skal selvfølgelig have karakter af at være miljøvenlige og ufarlige for brugerne. Fælles for materialerne er, at de typisk ville gå til destruktion, men i ReMida Centret indgår de i et nyt, værdifuldt kredsløb og giver samtidig værdi til virksomhederne, der undgår udgifter til destruktion.

Med ReMida Center Hedensted vil vi give børn, unge og andre interesserede mulighed for at udvikle deres kreative sider, være innovative smat tænke og handle miljøbevist.

I centret kan man udfordre sine evner som opfinder og udvikle entreprenørskab. Materialerne er utraditionelle og inspirerer til at være undersøgende og eksperimenterende. Herved danner de grundlag for læreprocesser og ny læring smat en ny bevidsthed, der bryder med traditionelle tænke - og handlemåder. Arbejdsformen styrker evnen til at samarbejde og højner brugernes sociale bevidsthed.

Det er vores mål, at ReMida Center Hedensted giver institutioner, skoler og andre interesserede mulighed for at hente materialer og bruge dem som midler til at fremme en mere differentieret undervisning, læring og læreproces i hverdagen. Institutioner og deres børn har således både mulighed for at være kreative i centret og for at tage materialer med hjem i egen institution.

Læs mere her om projektbeskrivelsen for ReMida

Læs mere her på ReMidas hjemmeside