Bygge- og anlægsaffald for erhverv

Har du styr på reglerne for byggeaffald? Hvis du håndterer affaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Derfor skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen.
Tagsten

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt - uanset om du er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Sorteret bygge- og anlægsaffald, som ikke er forurenet gør nytte i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer. Nogle typer byggeaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer. Derfor er det vigtigt, at byggeaffaldet håndteres rigtigt, så stofferne ikke spredes og skader vores sundhed og miljø.  

For at kommunen kan klassificere affaldet, og for at bygherren og/eller affaldsproducenten kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i den bygning, der skal rives ned eller renoveres. Der skal derfor altid foretages en gennemgang af bygningen, inden den rives ned eller renoveres. Det gælder uanset, hvornår bygningen er opført eller renoveret. Vi anbefaler derfor, at du kontakter et firma som kan gennemgå bygningen for eventuelle miljøskadelige stoffer. 

Viser gennemgangen, at der er risiko for, at der kan være materialer, evt. maling, som kan indeholde miljøfarlige stoffer, skal der tages en prøve. Prøven skal analyseres af et firma, der er godkendt hertil. Det er for at få fastlagt om der er tale om rent affald, forurenet affald eller måske farligt affald. Resultaterne af prøverne skal medsendes ”Anmeldelsen af byggeaffaldet”.

 

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Miljø- Bygge- & Erhvervsservice