Affald til genanvendelse

Piktogrammer til sortering af affald

Alle virksomheder også institutioner, forretninger m.v. skal sortere deres affald.

Alle genanvendelige materialer skal som udgangspunkt frasorteres og afleveres til genanvendelse.

Kun det affald, der ikke kan genbruges må forbrændes eller deponeres.

Affald som, der som minimum altid skal sorteres for sig til genanvendelse:

  • Genanvendeligt PVC-affald
  • Genanvendeligt papir
  • Genanvendeligt pap
  • Genanvendeligt affald af glas, plast, metal og træ
  • Genanvendeligt farligt affald.

Det er lovpligtigt for virksomheder at sortere affaldet. Manglende sortering kan i yderste konsekvens medføre anmeldelser og bøder.

Hvem må hente din virksomheds affald

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Miljø- Bygge- & Erhvervsservice